Poslanecký den

Dne 23.5.2013 poslankyně Helena Langšádlová zahájila odborný seminář o dětských skupinách a výchově předškolních dětí, který byl uspořádán krajskou zastupitelkou Věrou Kovářovou ve spolupráci s Farní charitou Starý knín v obci Chýně.

 

 

V podvečer se Langšádlová zúčastnila setkání v Dendrologické zahradě v Průhonicích, kde byla uspořádána společná procházka občanů z Průhonic a Čestlic. Zde poslankyni přivítala starostka Hana Borovičková. Hosté obdivovali rozkvetlé keře rododendronů, pivoněk a další rostlin.