Poslanecký den Heleny Langšádlové

Poslankyně Helena Langšádlová přijala pování na jednání pracovní skupiny zabývající se problematikou nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva a sociálně vyloučených.

Setkání, které svolala místopředsedkyně vlády Karolina Peake, proběhlo v prostorách Úřadu vlády. Zástupci Poslanecké sněmovny, ministerstev, Svazu měst a obcí a další zde hovořili o palčivém tématu a připravovaných legislativních krocích. Výstupy z jednání budou tlumočeny premiérovi i ostatním ministrům, tak aby došlo ke koordinovanému postupu řešení.  

 

Poté během odpoledne Langšádlová navštívila Český Brod, kde byla uvítána starostou Jakubem Nekolným, místostarostou Pavlem Janíkem a tajemníkem Alešem Kašparem. V zasedací místnosti Městského úřadu spolu hovořili o aktuální politické situaci a ekonomických otázkách. Poté  poslankyně zamířila do nedaleké domova pro seniory Anna. Zde proběhla prohlídka prostor a diskuse s ředitelkou Lucií Hovorkovou.