Poslankyně na cestách

 

Poslankyně Helena Langšádlová a Nina Nováková ve středu 12.3. 2014 zavítaly do regionu Praha
východ.

 

Zde se setkali se starostkou Zdeňkou Tichou a radním Tomášem Janákem. Společně navštívili
mateřské centrum Routa a tamější Centrum pro podnikatelky. Zde diskutovali o flexibilních
pracovních úvazcích, vzájemné rodičovské výpomoci a pracovním trhu.

Poté se poslankyně přesunuly do nedalekého Brandýsa nad Labem. Helena Langšádlová navštívila
poskytovatele sociálních služeb a poté byla provedena Komunitním centrem, kde vzniklo mnoho
volnočasových aktivit pro děti, mládež i seniory.