Postavme se v EU proti kvótám i s blokační žlutou kartou

28.5.2015


Česká republika se musí jednoznačně postavit proti plánu Evropské komise stanovit jednotlivým zemím kvóty pro migranty.

 

Pokud její záměr projde, mělo by Česko podle politiků TOP 09 použít i oficiální brzdu v podobě žluté karty. O návrhu na povinné rozdělení uprchlíků bude hlasovat Evropská rada zhruba za měsíc.
„Jsme proti povinným kvótám a v tuto chvíli je odpovědností vlády, aby vyjednala pro naši pozici podporu na úrovni členských států EU," říká místopředsedkyně TOP 09 a místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti sněmovny Helena Langšádlová.


Kvóty podle TOP 09 problém nevyřeší. Komise se odvolává na článek 78 Smlouvy o fungování Evropské unie. V něm se o zavedení kvót v takových situacích ale vůbec nehovoří. Říká totiž, že pokud se některé členské státy ocitnou ve stavu nouze, který způsobí náhlý příliv příslušníků ze třetích zemí, může Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na návrh Komise přijmout ve prospěch těchto členských států dočasná opatření.


„Rozdílné pohledy na tento zásadní problém může ohrozit evropskou integraci, a to je varující. Česká vláda doposud věnuje tomuto problému příliš málo pozornosti i peněz," uvedl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.
„Musíme být solidární, ale pokud Komise svůj návrh prosadí, jsme připraveni iniciovat použití žluté a oranžové karty. Tedy blokační mechanismus, který nám nabízí Lisabonská smlouva. Současně je nezbytné zavést také důslednou návratovou politiku pro všechny, kteří pobývají na území EU nelegálně," dodala poslankyně Helena Langšádlová.


V rámci tohoto mechanismu mají parlamenty zemí možnost vyjádřit své stanovisko k legislativním návrhům. Mechanismus žluté karty (předběžné varování) se spouští v okamžiku, kdy nejméně jedna třetina vnitrostátních parlamentů předloží odůvodněné stanovisko k návrhu Komise. Ta má povinnost návrh přezkoumat a rozhodnout o tom, zda ho nechá v původním znění, pozmění nebo vezme zpět. Oranžová karta se aplikuje pak v případě, kdy Komise na svém návrhu trvá navzdory tomu, že se proti němu vysloví vnitrostátní parlamenty nadpoloviční většinou.


Martina Macková, tisková mluvčí TOP 09