Předvolební diskuse se zástupci TOP 09, SPOZ, KSČM a KUD-ČSL

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Vítejte při poslechu sobotního vydání našeho pořadu. Od mikrofonu se hlásí Radko Kubičko.

   

Dnešní víkendové Názory a argumenty budou už potřetí za sebou poněkud jiné než obvykle, o čemž vypovídá už to, že začínáme hned po zprávách a budeme s vámi po celých 50 minut. Místo pravidelné diskuse s komentátory nebo s fejetonisty u Kulatého stolu nad událostmi týdne budeme u téhož Kulatého stolu diskutovat se zástupci politických stran. Dnes totiž pokračujeme v sérii předvolebních debat s lídry a kandidáty politických stran, které se ucházejí o vaši přízeň voliček a voličů v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční 25. a 26. října. První a druhou debatu jsme odvysílali minulý týden a k dispozici k poslechu je nadále v našem internetovém archivu. Bude to tedy celkem 6 debat, které vysíláme ještě tento a příští víkend vždy v sobotu a v neděli v 18 hodin a 10 minut a reprízujeme je ve 23 hodin a 10 minut. A třetí debata právě začala. Přeji příjemný poslech po celých 50 minut.
A pro tuto debatu byly vylosovány tyto kandidující strany. TOP 09 s volebním číslem 4, KDU-ČSL s volebním číslem 11, SPOZ s volebním číslem 15 a KSČM s volebním číslem 21. A jsou tu samozřejmě zástupci těchto kandidujících stran. Za TOP 09 bývalá její poslankyně Helena Langšádlová.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Za Křesťansko-demokratickou unii - Československou stranu lidovou její předseda Pavel Bělobrádek.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý den.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Za Stranu Práv Občanů ZEMANOVCE ministr zemědělství Miroslav Toman.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Dobrý den.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
A za Komunistickou stranu Čech a Moravy také bývalá její poslankyně Soňa Marková.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Hezký den přeji.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobrý den tedy, dámy a pánové. A jak tu tradičně říkám, jsme tady v pořadu Názory a argumenty, pořadu, který přináší na naší rozhlasové stanici komentáře, analýzy a také diskuse u Kulatého stolu. Byl bych proto rád, abychom si dnešní čtveřici kandidátek a kandidátů představili formou typickou pro tento pořad, takže by to neměly být nějaké jednotlivé monology, ale klasická rozhlasová diskuse. Proto diskutujme, hlaste se také o slovo a polemizujte klidně i mezi sebou. A stejně tradiční první otázka na úvod, proč se tady vlastně scházíme teď v říjnu roku 2013, když řádné volby se měly konat až v létě roku příštího. Volby jsou předčasné, jak všichni víme, minulá vláda skončila předčasně demisí premiéra. Máme tu provizorní vládu, která nezískala podporu v Poslanecké sněmovně, která je navíc rozpuštěna, ta Poslanecká sněmovna. A průzkumy ukazují, že lidé jsou s politikou velmi nespokojeni a panuje všeobecná apatie. Čím to podle vás je? Dáváme tady na úvod přednost dámám. Vy jste tu dvě, takže která chce první odpovídat na tuto první otázku? Tak, Soňa Marková.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Tady ta nálada není pouze apatická. Já bych řekla, že panuje spíš velká naštvanost a frustrace, což si člověk uvědomuje právě když se každodenně stýká s občany, s lidmi kolem sebe. Myslím si, že to je důsledek vývoje posledních let, těch posledních 20 let a že lví podíl na té frustraci a na té špatné náladě občanů má určitě i předešlá pravicová vláda pro svoji daňovou, sociální politiku, korupční prostředí, které vytvořili a skandály, které tuto vládu provázely. To je, myslím si, důvod, proč vládne všeobecně apatická, ale spíše naštvaná a frustrovaná nálada.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Vždycky se ptám, ta apatie, jestli se projevuje i tím, že lidé třeba nechodí na ty vaše akce, protože o KSČM se říká, že má tvrdé jádro voličů příznivců. Jak to vidíte na těch vašich mítincích? Je to úbytek oproti třeba minulým letům a je to způsobeno tou apatií nebo čím?

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Určitě ne. Ze strany, ze strany voličů a sympatizantů KSČM tuto věc nevidím, spíše si myslím, že naopak stoupá počet lidí, kteří chodí na naše akce, kteří s námi diskutují. Už neodmítají tolik jako dříve se s námi zastavit, pobavit se, vyslechnout argumenty a sami argumentují. A hlavně mluví i o sobě, o tom, jak mají těžký život, jak ne všechno, co bylo úplně v té minulosti, že by chtěli zatracovat a podobně. Naopak, myslím si, že právě pro KSČM je typické to, že těch počet příznivců, těch obyčejných lidí, kterým se nežije příliš dobře přibývá.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Přibývá právě proto, že jste, řekněme, důsledně opoziční strana, protestní strana. Dobře. Helena Langšádlová na tutéž otázku. Zastupuje tu spíše dosavadní vládní stranu, takže možná může už i reagovat, jestli to je skutečně tak. I na vašich třeba mítincích, jak to vidíte?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já musím říct, že já nejezdím mezi své voliče jenom v těchto týdnech. Já opravdu jsem svůj poslanecký mandát pojala tak, že mám za sebou několik set setkání se svými voliči za uplynulé tři roky. Velmi často se setkávám se studenty, s mladými lidmi, s podnikateli, s komunálními politiky i se zástupci neziskového sektoru. Samozřejmě, že procházíme krizí, jak krizí ekonomickou, tak určitě i krizí hodnot. A krizí, dovolím si říct, i demokracie. A těch příčin, těch příčin je samozřejmě celá řada. Já si myslím, že po té euforii, kdy nám spadla možná až skoro zadarmo do rukou svoboda a demokracie v roce 89 jsme měli velká očekávání, ale demokracie není stav, který by byl daný. O tu musíme neustále bojovat a pečovat o ni. A každý z nás je zodpovědný za tu společnost, ve které žije, každý z nás musí usilovat o to, aby se ta situace, ty okolnosti zlepšovaly a myslím si, že přes všechnu tu krizi, kterou prožíváme, i krize může být příležitostí k tomu, aby se situace zlepšila.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, ale tady už padlo a padlo to mimochodem i v těch předchozích debatách, že největší odpovědnost za to nesou dosavadní vládní strany. No, a koneckonců i ta celá vláda padla i díky tedy vám, i když nebyli jste to přímo vy jako vaše politická strana, ale byla to vaše vláda. I ty předčasné volby de facto jsou proto, že ta vláda, která byla předtím a kterou i vy tady de facto tak trochu musíte reprezentovat, protože vaše politická strana v ní byla, tak ty předčasné volby jsou právě díky této vládě, která, která padla předčasně.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak, bezpochyby ty předčasné volby byly za dané situace jediným způsobem řešení. Vlastně celá ta vláda, celé to vládnutí bylo velmi komplikované i díky vztahům v koalici. O tom není pochyb. Nicméně ten důvod, proč nám, proč nám vlastně padla vláda. Vláda padla opravdu kvůli selhání, morálnímu selhání pana premiéra a Poslanecká sněmovna a Poslanecká sněmovna se rozpustila zkrátka poté, co se zdá, že pan prezident skrze dokonce podle některých informací skrze vlivy k pražskému podsvětí rozložil vládní koalici. To byly ty důvody, proč nám padla vláda. A to je samozřejmě mimořádně vážné.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Rozložil vám ji prezident?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
A to, že předchozí kroky pravicové vlády možná ne všechny byly správné, to tak je, když rozhodujete, ne všechno je správné, ale je potřeba si položit otázku, proč, proč vlastně jsme dělali tyto kroky? Ono pro politika dělat kroky jako snižovat valorizaci důchodů, zvyšovat daně, to nejsou jednoduchá rozhodnutí. A žádný politik je nedělá rád. A věřte, věřte mi, že jestli byl nějaký důvod, proč jsme tyto kroky dělali, tak to opravdu byla dlouhodobá stabilita, zejména veřejných rozpočtů v České republice. To jsme nedělali z nějakého svého rozmaru nebo proto, že by se nám to líbilo. To přece vůbec není nic příjemného. A opravdu jsme pro to měli tyto důvody, kdy jsme přebírali vládu s deficitem 5,8 procenta schodku k hrubému domácímu produktu a snížili jsme, stabilizovali jsme veřejné rozpočty. A to by bohužel bez těch stabilizačních reformních kroků nebylo možné.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, já myslím, že ta stanoviska jsou jasná. Soňa Marková se tady nahlas usmívá, tak jestli chcete reagovat jednou větou ale, protože pojedeme dál.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
No, já si myslím, že k tomu rozpuštění Poslanecké sněmovny a k pádu vlády určitě nepřispělo pouze to, že selhal jedinec, ale bylo to právě to, že pokud lidem prostě zvyšujete daně, dusíte ekonomiku a výsledek je nulový nebo minusový, nedáte na středně příjmové vrstvy, dusíte je, tak prostě to je, to je, proč ta vláda padla.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, dobře, já myslím, že to je jasné, proč jste se usmívala. Miroslav Toman, Strana Práv Občanů ZEMANOVCI.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Tak, v prvé řadě si myslím, že to je, tady bylo řečeno naštvanost, znechucenost lidí, otrávení lidé, protože vidí ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
A z čeho, z čeho myslíte podle vás?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Z chování politiků, vůbec z realizace té politiky. Já to vezmu z mého pohledu. Přišel jsem na ministerstvo zemědělství a ministerstvo bylo v hrozném stavu. Když jsem mluvil s kolegama, tak to bylo něco podobného. To byla virtuální realita.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Čili po pravicové vládě máte pocit, že bylo ministerstvo v hrozném stavu, jo?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Naprosto virtuální realita. Já uvedu naprosto konkrétní příklad. Proběhly povodně a po povodních 2 měsíce Česká republika neuměla začít odškodňovat své občany, neuměla si požádat Brusel o antifikaci, nevěděla, jaké ty škody jsou. Kdežto na rozdíl od nás v Německu už se ty škody vyplácely. To znamená my jsme jenom sčítali, slibovali, uklidňovali, ale nic jsme pro ty lidi neudělali. Já s těma lidma se potkávám v regionech, se starostama, potkávám se se šéfama jednotlivých zemědělských podniků, 20 let neviděli ministra zemědělství na venkově. To není možný přece, to přece nejde.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Čili vy máte pocit, že vláda byla teda nekompetentní.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
To přece nejde. A jestli dovolíte, ještě. Absolutně, absolutně nekompetentní. Minimálně v tom resortu, který já teďka řídím. Když jsem se podíval na ty neodborníky, kteří to vedli, kam to dovedli, tak prostě tragédie. A říkat, že pan prezident Zeman rozložil tuto vládu ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, na to reagujte, máte ho v názvu ...

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
... prostřednictvím pražského podsvětí. To mi přijde úsměvný a už to vůbec nechci nějakým způsobem dál komentovat. To je opravdu úsměvný a je to hledání zástupných argumentů. To, že říká, ještě dovolte jednu větu, že to byla odpovědná vláda, protože zvyšovala daně, ale my jsme na to upozorňovali, že to je nesmysl například DPH u potravin. My jsme na to upozorňovali, že ty lidi to uvrhne do chudoby, že prostě budou nekvalitní potraviny. A proč se to DPH zvyšovalo? No, protože ta vláda neuměla vybírat daně. Měla nevybranejch 30 miliard. A když to neumím vybrat, tak zvednu DPH. To je strašně jednoduchý. A pak říkat, ano, my to neumíme, takže to navalíme na lidi. To přece takhle nejde. A pak se nemůže nikdo divit, jestliže neklesají, neklesají výdaje, nedělá se koncepční politika, nechystají se žádné nové směry. Takže ty lidi jsou naštvaný. Protože my jenom zdražujeme, ale nic jim nenabízíme. To znamená nebyla tam východiska, bylo tam jenom komplikované řešení.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Někteří politikové také ale mluví o tom, že lidé jsou i naštvaní ze způsobu, řekněme, jak, jakým způsobem prezident instaloval třeba právě vaši vládu. Jaký by byl váš argument na to?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Já si myslím, že to byla jediná možná cesta a tím jsme se dopracovali k těm předčasným volbám. Tam prostě jiná cesta nebyla. Kdyby ta vláda a parlament se rozpustily samy na začátku, tak tento problém nebyl. Jednoznačně.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, dobře. Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL, tak to první úvodní kolečko a pak už můžeme diskutovat, pak se hlaste.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě, že lidé jsou naštvaní a jsou naštvaní oprávněně. Protože není možné, aby partnerka premiéra úkolovala rozvědku. Tak kvůli tomu samozřejmě padla vláda, to je v pořádku. Ale je to i otázka toho, že spousta lidí byla nadšená tím, že konečně se něco změní tím, že přijdou do Poslanecké sněmovny nové strany a ukázalo se, že změna ještě neznamená změna k lepšímu. Já samozřejmě chápu, že vládní koalice společně s Věcmi veřejnými byla velmi složitá. Že to jako nebylo jednoduché. A také to tak dopadlo. Na druhou stranu já konkrétně v Hlinném, to je malá vesnička v Orlických horách a tam byl pán, který mně říkal, já už k volbám nejdu. Protože jsem vždycky volil ty, který tam nebyly. A naposledy to byly Věci veřejné a už na to prostě kašlu. Takže ta víra v to, že lidé něco mohou změnit samozřejmě může být zase částečně vyvolána novými stranami. Ale spousta lidí už to riskovat nechce. No, a tady to je spíš otázka velkého nebezpečí, že jsou tady strany, které volají po změně systému. A ono změna systému často může být jaksi změna k systému, který je daleko horší. A my bychom spíš se měli snažit, aby politické strany skutečně začaly fungovat jako politické strany, začaly politiku vnímat a dělat jako službu občanovi a jako dobrou správu země. Takže jako svěřené, něco svěřené od občanů, aby to dobře spravovali. Ono se to sice pěkně říká, ale bez konkrétních pozitivních vzorů se to těžko dělá. Takže já věřím, že je to skutečně šance, aby do Poslanecké sněmovny se dostaly politické strany a jednotlivci, kteří budou skutečně toto prosazovat a půjdou tam za tím podstatným a jediným cílem, to znamená dobře spravovat Českou republiku a sloužit lidem a dělat pro ně to, co oni chtějí. To znamená, aby ta politika byla tím, čím má být.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Já jsem se paní Langšádlové ptal taky na odpovědnost její politické strany. Vy sice jste v tom uplynulém volebním období byli mimo Poslaneckou sněmovnu, jak jste to teď připomněl. Na druhé straně ale nejste strana nová, jste strana právě tradiční, také jste připomněl. Ale nesete také určitou odpovědnost. Protože vláda, která padla před touto vládou, také předčasně, tak tam jste byli v této, nebo vaše politická strana tam byla. A byla kritizována v podstatě podobně. Jednak, že způsobila ten pád vlády také díky svým, svým různým problémům. A jednak proto, že také měla různé skandály. Pociťujete vy jako KDU-ČSL, přestože už 4 roky máte karanténu, nějakou zodpovědnost za tu náladu lidí?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Karanténu máme tři lidi. Samozřejmě ta zodpovědnost ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Tři roky.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Ta zodpovědnost zůstává. Jsme strana se stoletou historií, máme svoje zrádce a kolaboranty, máme také své mučedníky, lidi, kteří byli jak za druhé světové války, tak za komunistického režimu popraveni, mučeni, šikanováni, zavíráni. A také máme lidi, za které se musíme stydět, byť třeba někteří byli vyloučeni a dosazeni cizí mocí zase zpátky. A samozřejmě to je i za posledních 20 let, mám-li říct, tak neseme zodpovědnost za to, že jsme některé věci neprosadili. Já tady s panem ministrem nesouhlasím, já myslím, že Josef Lux poměrně často zajížděl do regionů a do různých podniků jako ministr zemědělství. Na druhou stranu je pravdou ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Jak dlouho jste řekl, že tam nezajížděl?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
20 let.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
20 let, aha.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Bavil jsem se o severních Čechách. Já to jenom doplním. A je o to víc smutné, že tam odtud byl ministr zemědělství, že jo, Petr Gandalovič z ODS.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Aha, tak dobře, tak dokončete a pak už budeme pokračovat.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Takže samozřejmě neseme vinu, já třeba naše angažmá v druhé Topolánkově vládě vidím jako chybné rozhodnutí, a to ze dvou zásadních důvodů. Tím prvním bylo, že tato vláda byla závislá na přeběhlících. A to myslím, že je potřeba principielně odmítnout. Protože to je právě ta naštvanost, to je ta politická kultura. A druhá věc, my jsme rezignovali na některé základní programové priority, které jsme měli, jako bylo třeba společné zdanění manželů, které rovnou daňovou sazbou zmizelo. Já myslím, že je důležité připomenout, že ad hoc změny v systému nejsou moc dobré. Protože přímá volba prezidenta byla v podstatě vyvolaná tím, že poslanci a senátoři, kteří měli plnit svoji funkci, tak totálně zklamali a díky tomu byl obrovský tlak veřejnosti na změnu. Ta změna přišla přímou volbou prezidenta, která se udělala na poslední chvíli a neproběhla myslím úplně, viděli jsme, že to má také svoje rizika, změnila se ústava, bez dalšího koncepčního změny a teď můžeme dojít k tomu, že budeme měnit ústavu zase kvůli tomu, že prezident nectí úplně ústavní zvyklosti. Považuje je za idiotské. Potom zas bude jiný prezident a zase je bude měnit. Pak nám přijde nová, nové strany do sněmovny, které řeknou, že chtějí změnit systém a zase ho budeme měnit. Já myslím, že takhle se to dělat nedá. Že ústava není trhací kalendář, který budeme měnit každé, každé dva roky. Naopak si myslím, že je čas na to, aby celá politická reprezentace napříč politickým spektrem začala velice vážně diskutovat o tom, že by si ústava jako základní zákon této republiky zasloužila generální, dejme tomu, revizi.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře. A k tomu se ještě určitě dostaneme k těm konkrétním věcem. Helena Langšádlová chtěla reagovat tady na něco z toho.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já jenom krátce, věcně budu reagovat na to, co zde zaznělo. Samozřejmě, že jak jsem říkala, ty kroky, které jsme dělali, nebyly snadné. Ale byly dány opravdu mírou deficitu. A ve chvíli, kdy chcete snižovat deficit, tak můžete jedině zvýšit o něco příjmy, to znamená daně, anebo o něco snížit výdaje. To znamená ty škrty. A jestliže pravicová vláda k tomu přistupuje, tak my jsme sami říkali, že připouštíme zvýšení přímých daní. K tomu došlo a daň z přidané hodnoty, která se zvyšovala, ano, tam se zdaňuje výkon. A ta spotřeba. A my si myslíme, že je lépe zdanit spotřebu než zdaňovat výkon na přímých daních. A přestože jsme dělali tyto kroky, tak Česká republika je zemí s nejnižší mírou ohrožení chudobou. Dokonce se toto ještě prohloubilo. A co se týče toho výběru daní, udělaly se úplně konkrétní kroky, kolegové to vědí, kdy se udělala opatření pro lepší výběr spotřební daně v oblasti pohonných hmot i alkoholu.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, Soňa Marková.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
No, já bych přece jenom zareagovala, protože právě třeba nesmyslný nárůst DPH do zdravotnictví znamenal, znamenal minus 5 miliard korun. Jenom to trošku navýšení, tedy trošku, jak tady paní kolegyně říkala, já si myslím, že dneska vidíme ty výsledky. Kolaps nemocnic, kolaps lázeňství, problém vlastně zdravotní péče pro občany. Já si myslím, že zvyšování DPH takto, aby to dopadalo na ty, kteří nejvíc potřebují zdravotní péči, je, já to považuji za zločin téměř.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
To je myslím jasné, tady co říkáte. Miroslav Toman se hlásí.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Já jenom dvě čísla. DPH v roce 2006 bylo 5 procent, dneska je 15 procent. Nárůst 10 procent. Se všemi dopady, které tam jsou. A to, že máme nejnižší podíl lidí postižených chudobou, já myslím, že už to není dávno pravda.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Je to pravda. To je pravda.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Je potřeba se podívat na spotřební koš, kolik lidi vydávají za potraviny. My jsme na to upozorňovali před tím zvýšením. A bohužel, a musím říct, že jsme přesně ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Paní Langšádlová tady je v nevýhodné situaci, protože samozřejmě tady je více ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
To je pravda podle čísel Eurostatu.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Je tady více, řekněme, opozičních politiků proti, proti vládě té vaší předchozí, i když máme tady jednoho současného vládního politika. Vy jste sama připustila, paní Langšádlová, že lidé jsou, řekněme, znechucení, apatičtí a tak dále. Z čeho by ale byli znechuceni, když to děláte, když jste to dělali tak dobře.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ale to já přece neříkala, že jsme dělali všechno dobře. A ani není možné vytrhnout a nezříkám se odpovědnosti i za ty chybné kroky spojené s tou předchozí vládou, ale není možné to také zcela vytrhnout ze souvislostí celých uplynulých 20 let. Ať už to byly 90. léta spojená s divokou privatizací, ať už to byly vlády sociální demokracie, pana Grosse a spol. To je zkrátka celý příběh, který se podepisuje na tom stavu společnosti. A v tuhle chvíli já si myslím, že co je důležité, co nás trápí je to určitě, abychom věcnými návrhy bojovali s korupcí, a proto jsme se i přihlásili k iniciativě Rekonstrukce státu, protože si myslím, že je to jeden z konkrétních kroků, kdy můžeme zvýšit důvěru veřejnosti v politiku. A potom si myslím, že je potřeba, abychom vedli věcnou politiku, věcné argumenty a potom u strategických oblastí, já si dovolím zmínit například vzdělávání, bychom se měli napříč politickými stranami dohodnout, dohodnout na cílech a prioritách a ty dlouhodobě řešit.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, k tomu se určitě ještě dostaneme, až budeme probírat vaše programy. Jak to zlepšit či zaonačit jinak. Pavel Bělobrádek.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Já se chci vrátit k DPH. Já se domnívám, že zvýšení DPH přišlo v naprosto nevhodnou dobu, kdy naopak česká ekonomika potřebovala pomoci a podržet. A naopak my jsme si vlastně prohloubili recesi. Ten výběr na DPH byl poměrně menší než se očekávalo. A je evidentní, že zatímco ostatní země v regionu, které byly srovnatelné, nebo i Německo a podobně, tak rostly, tak u nás jsme šli dolů. A ono spotřeba samozřejmě je jednoduchej i náš stát vlastně vybírá peníze na zdanění práce a spotřeby. Takže to je určitě jasné. Ale ona ta spotřeba také poněkud klesla a lidi šetřili a podobně. Takže ono to není tak jednoduché. A za druhé, já si myslím, že je potřeba vysvětlovat 5 parametrů a ne jenom otázku zadlužení.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Určitě, určitě.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Je potřeba nejenom sledovat veřejné finance a v nich je potřeba sledovat i zadlužení občanů. Je potřeba vnitřní dluh, který tady narůstá právě tím, že není dostatek investicí a je tady demografický dluh. Druhá věc, která se musí sledovat, je inflace. My máme inflace pod kontrolou, ale taky úroková sazba je taková, jaká je. Za třetí hospodářský růst, který bohužel nepřišel, protože jak chcete splácet dluhy, když nemáte přebytkový rozpočet? To znamená hospodářský růst nám dost chybí a já myslím, že bývalá vláda podvázala hospodářský růst. Další věc, kterou musíte sledovat, je sociální smír. Jako velice důležitý parametr. A pak je to zaměstnanost. Vždyť my už jsme dneska podle staré metodiky na 10 procentech nezaměstnaných. Je to přes 550 tisíc lidí, což je celý Královéhradecký kraj. A to není žádná legrace, protože ty lidi samozřejmě odebírají sociální dávky a naopak neplatí do systému. Takže ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Čili vyčítáte té předchozí vládě špatnou ekonomickou strategii, řeklo by se?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Ten národohospodářský pohled musí být zaměřen na všech těch 5 parametrů a nemůže pořád jenom se opakovat jenom zadlužení ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Soňa Marková.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Já jsem chtěla zareagovat na to, co tady bylo řečeno ohledně iniciativy Rekonstrukce státu. Protože je, jsou tam dvě důležité věci. A to je, to jsou majetková přiznání a je to zákon o obecném referendu. Obojí dvojí je tam, jsou tam věci, které se právě týkají přímé, přímé demokracie, a to rozhodování a tak dále.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Myslím že vaše stanoviska jsou jasná. Pavel Bělobrádek se hlásil, ale přece jenom to je předvolební debata, tak dám slovo panu Tomanovi, který je takový nesmělejší, tak a nehlásí se zatím, i když teď už se začal hlásit.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Ne, já nechci, ne, ne, ne. Já nechci, nechci skákat tady do řeči a nejsem expert úplně na všechno. Já nejsem typický politik. Já si myslím, že každý má dělat to, čemu rozumí. To je  zemědělství. Ale jenom jedna věc. Majetková přiznání, prosím, jsou na prvním místě Rekonstrukce státu. Já jsem to předevčírem podepisoval bod 1. Bod 2 majetková přiznání bez ohledu, jestli to jsou politici nebo plošně, tak politici tam jsou určitě a my máme v programu jako SPOZ majetková přiznání plošně. Takže my s tím nemáme žádný problém. A prostě obě dvě věci tam jsou, já jsem to opravdu předevčírem podepisoval, takže, takže, prosím pěkně, je to tam. To je bod 1. Bod 2 je ten, že tady ta debata naprosto jasně ukazuje, že my se umíme vracet do minulosti, umíme si vyčítat věci, ale pojďme se dívat dopředu, to znamená já bych to, já bych to navrhoval takovou věc, že na to, abysme zlepšili náladu mezi lidma, tak bysme měli to, co slíbíme, to bysme měli začít plnit. To si myslím, že je ta hlavní bolest, to znamená mnoho politických stran slibuje, málokdo co splní. To znamená, já bych se přimlouval na to, aby si voliči zkontrolovali, co kdo slíbil, co kdo splnil a jak jde dál. Já zase budu držet, ševče drž se svého kopyta, takže zase o zemědělství ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Držte se.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Nastoupím se 4 věcma. To znamená řekneme, vyřídíme povodně, odškodníme, uděláme tyto věci. A samozřejmě jsme to splnili. Doplnili jsme platby zemědělcům. Doplnili jsme, doplnili jsme, udělali jsme rozpočet na další rok, splnili jsme. Projednávání společné zemědělské politiky. To znamená jestli slíbím 4 věci, tak rozumím tomu, že se čtvrtá nemůže úplně, nemusí úplně povést. Ale minimálně tři a kousek by se splnit měly. V rámci těchto možností.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Tak to uvidíme. K tomu se hned ...

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Jenom říkám, prosím, splňme vždycky každej to, co slibujeme.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
V druhé části debaty se k tomu hned dostaneme. Pavel Bělobrádek, jestli chtěl ještě.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
My jsme se k Rekonstrukci státu také přihlásili, my jsme s tím neměli problém, protože v programu najdeme daleko tvrdší požadavky než, než má Rekonstrukce státu. Naopak v některých případech je otázkou, jestli jsou reálné ty nápady, které v Rekonstrukci státu najdeme.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Pokračujeme v debatě politických stran. Za TOP 09 je tu bývalá její poslankyně Helena Langšádlová. Za Křesťansko-demokratickou unii - Československou stranu lidovou její předseda Pavel Bělobrádek, za Stranu Práv Občanů ZEMANOVCE ministr zemědělství Miroslav Toman a za Komunistickou stranou Čech a Moravy také bývalá poslankyně Soňa Marková. Padlo tady hodně teď věcí, jak to vypadalo v předchozím volebním období. Ale jak to obecně vypadá v české společnosti. No, a teď se pochopitelně dostáváme k tomu, co vaše politické strany chtějí pro to udělat do budoucnosti. Už jste po tom někteří volali, abysme si o tom začali bavit. Tak se o tom začneme bavit právě teď. Někteří, třeba Helena Langšádlová, která jaksi se tady přiznala, jak jsme již řekli, k odpovědnosti za minulou vládu, která tady naopak ze strany druhé byla ostře kritizována. Začněte, začněte vy z hlediska toho, že jste říkala, že tady zase tak všechno špatné nebylo. Tak co ještě zlepšit?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak, určitě bychom se měli zaměřit na taková strategická opatření, aby opravdu jsme dlouhodobě byli zemí prosperující. My jsme země, kde není příliš velké, nejsou příliš velké zdroje nerostné, nerostných surovin. Takže, a vždycky jsme stáli na kvalitních lidech. Na vzdělaných lidech. A proto si myslím, že jednou z našich priorit společně by mělo být, aby bylo kvalitní naše školství. A ty vlády, přestože šetřily, ty předchozí, tak do školství šlo o 10 miliard korun více než na počátku. Další oblastí, která by se měla podpořit, je podpora vědy a výzkumu. To samozřejmě na to školství navazuje. Protože je to dlouhodobá investice, ale investice, o které jsem přesvědčená, že se vyplatí. Jedna z dalších odvětví, které bychom měli podporovat vedle, vedle školství, vědy, výzkumu by měla být podpora exportu. Protože my jsme výrazně proexportní ekonomika a velká část pracovních míst vzniká právě v těch odvětvích, které jsou úspěšné na zahraničních trzích. My jsme některé kroky pro podporu exportu už udělali. Jak finanční skrze EGAP, Českou exportní banku, tak i sama jsem navrhla na zákon, který zlepšuje podmínky exportérů formou vyrovnávání úrokových sazeb. Takže to jsou jedny z mála, jedny z priorit, které máme, které by měly zajistit dlouhodobou prosperitu České republiky.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
A jak jste se poučili teda z toho neúspěchu de facto? Protože tam pád vlády, neúspěch byl. Co uděláte proto, kdybyste ještě někdy tuto vládu měli sestavovat, aby něco takového už se neopakovalo?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak, určitě například tím, že už bychom nikdy nešli do koalice se seskupením jako jsou Věci veřejné ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Tak ty ani nekandidují, takže ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Některá ale velmi podobná podnikatelská seskupení se rýsují. A po té zkušenosti, kterou jsme udělali, která opravdu byla strašná, a myslím si, že i kolegové z opozice viděli, jak velmi nekompetentně, jak zoufale, zoufale toto uskupení fungovalo a podobná nová uskupení se nám nabízí ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Čili tradiční politické strany byste preferovali.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak opravdu, opravdu si myslím, že nesmíme jít italskou cestou, musíme se vrátit ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, ale ten problém, vy jste říkala premiér, tak ten nebyl z Věcí veřejných, že?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, že pan premiér nebyl z Věcí veřejných, nikdy nemůžeme vyloučit selhání jedince.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Jedince. Dobře. Soňa, tolik teda TOP 09. Soňa Marková, KSČM.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Tak, my jsme přesvědčeni, nebo Komunistická strana Čech a Moravy je přesvědčena, že program, levicový program pro budoucnost, který nabízí, tak že naši voliči a sympatizanti přijmou a my jsme přesvědčeni o tom, že je nutné začít především tvořit prorůstové rozpočty. To už tady bylo řečeno. A je to, je to jedna z cest, který, která, kterou lze zlepšit situaci v České republice. Je nutné investovat do budoucnosti. To znamená investovat do infrastruktury, do sociálního bydlení, do školství, do zdravotnictví, do vědy, to už tady také padlo. Protože je nutné oživit ekonomiku. Začít také s ohleduplnou sociální politikou. Nesmí se opakovat to, že během minulé vlády se někteří zdravotně postižení zázračně uzdravili a přišli o své příspěvky, které nutně potřebovali. Ta ohleduplná sociální politika musí být vůči starým lidem, vůči nemohoucím, ale i vůči rodinám s dětmi, protože co, tady je velká absence prorodinné politiky. Opravdu skutečně opatření pro rozvoj rodin s dětmi je, nejsou téměř žádná. A začít také s aktivní politikou zaměstnanosti. To znamená, aby lidé místo sociálních dávek je třeba lidem dát práci a za tu práci také spravedlivou, spravedlivou mzdu. No, a poslední věc, je nutné zlepšit politickou kulturu, protože přestat s arogantním chováním vůči lidem, vyvozovat osobní zodpovědnost lidí ve vedoucích pozicích. To je také strašně důležité. Bránit se korupci. A tím nejhlavnějším opatřením jsou skutečně majetková přiznání, anonymní akcie, neexistence anonymních akcií a další a další věci. Ale ne už o tom jenom mluvit, ale skutečně, to jsou věci, na kterých se shodneme ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Tam se shodnete.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
A tím pádem je tady naděje na to, že bychom mohli konečně táhnout alespoň v některých věcech za jeden provaz.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Mluvíte tak, jako kdybyste vaše politická strana se připravovala, že vstoupí do vlády, protože to jsou velmi ambiciózní věci. Není to vyloučeno, protože po pravicové vládě může pochopitelně levice získat většinu. I když s vaší stranou občas mají některé jiné politické strany, včetně ČSSD, problémy. Jak vidíte tuto situaci? Máte pocit, že pokud by levice tedy vyhrála, že se s ČSSD budete schopni domluvit?

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
KSČM je moderní levicovou stranou, která se poučila ze svých chyb a i dokázala, že má i koaliční potenciál. To znamená, že ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dokázala v krajích třeba myslíte?

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Dokázala v krajích, dokázala na obcích, v městech a tak dále. To znamená, dokázala také, že je stranou bez korupčních skandálu a bez různých afér. Dokázala nabídnout své odborníky a odbornice na všech úrovních. To znamená, že není důvod, není žádný důvod nespolupracovat s Komunistickou stranou Čech a Moravy.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, takže SPOZ Miroslav Toman.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Já to vezmu bodově. V prvé řadě je potřeba ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Ale ne všechny body z programu, jenom některé vyberte.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Ne, ne, ne, já vezmu, vezmu to, co si myslím, že je hlavní pro nás.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, co je hlavní, ano.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
To znamená prorůstová opatření a ekonomika, na tom se shodneme asi pravděpodobně všichni. To znamená musíme, pokud chceme se starat a dělat sociální programy, tak musíme mít z čeho brát. To znamená můžeme to brát pouze, když ten koláč zvětšíme. To znamená nemusíme tolik šetřit, respektive musíme šetřit, ale musíme taky získávat víc peněz, musíme získávat víc peněz do, do rozpočtu. A to získáme hlavně tím, že ekonomika poroste, to je za prvé. Za druhé prosazujeme přímou volbu starostů, to znamená zapojit více občany do té politiky. Na tom se také pravděpodobně shodneme. A můžeme v tom pokračovat. Další věc je řešit nezaměstnanost. Nezaměstnanost ale neřešit tím, že budeme vyplácet čím dál tím vyšší dávky, že budeme, že budeme řešit věci tak, že řekneme nepřizpůsobiví občané dostanou tak velké sociální dávky, že pracovat se nevyplácí. To znamená, jestliže sociální dávky jsou vyšší než minimální mzda, tak je asi něco špatně. To samé je se sociálním bydlením. Ze sociálního bydlení nám tady vznikl sociální byznys. Byznys s chudobou. To se také musí odstranit. V neposlední řadě školství. Musíme zabezpečit, že pokud někdo chce dostávat sociální dávky, musí splňovat základní parametry, to znamená musí posílat děti do školy, dávky musí být adresné, aby se nezneužívaly. A spousta dalších věcí tam je. A v neposlední řadě to jsou majetková přiznání. Kolegyně tady o tom mluvily. Naši petici podepsalo víc než 150 tisíc občanů a je to jedna z vlajkových lodí. A s tím přijdeme a myslím si, že to je ten základní protikorupční model. Tak jenom takhle bodově.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, a to samé, kdybych se vás zeptal, co Soni Markové, protože vaše strana, pokud se dostane do parlamentu, tak tam bude nováčkem také v podstatě, i když strana je tady samozřejmě déle, kandidovala už v předchozích volbách. A právě se hovoří, když se hovoří právě o levicové třeba koalici, tak jak vy se na to díváte na ten případný povolební vývoj? Budete spolupracovat například s ČSSD, s kterou máte určité spory právě třeba přes prezidenta Zemana, jste Zemanovci, anebo s KSČM, která taktéž vždycky bývá označována za stranu, která nemá koaliční potenciál. Jak vy se na to díváte tady na tuhle situaci povolební, případnou, pokud byste uspěly všechny tyto strany?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Vzhledem k tomu, že kandiduju za Zemanovce jako nestraník, tak se mi to trošku obtížně komentuje. Nicméně, jestli mohu, tak si myslím, že Strana Práv Občanů bude spolupracovat s každým, s kým bude schopna prosadit svůj volební program. To znamená s tím, s kým se shodneme. To znamená já nevidím problém, když se shodneme se sociální demokracií a v některých bodech i s KSČM, abysme od toho, od podpory těchto programů upouštěli. Já myslím, že musíme opustit ideologii toho, kdo s kým a s kým ne.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, ale Miloš Zeman třeba, když o tom občas hovoří, tak naznačuje, že by viděl spíše KSČM, nebo i KDU-ČSL, že by spíše podporovala levicovou vládu než aby přímo do ní vstoupila. Co byste si o tom myslel vy?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Vy jste mě neposlouchal, já jsem řekl spolupráce. My jsme připraveni spolupracovat ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Čili to je, to jsou, to je koaliční spolupráce nebo tichá podpora?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Je to spolupráce na programu, ale samozřejmě záleží potom, jak se bude vyvíjet povolební vyjednávání v Poslanecké sněmovně.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
To je jasné, ano. Tak to uvidíme, bezesporu. Pavel Bělobrádek, jaké jsou recepty jeho tradiční strany, jak o ní tady mluvil?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Tak, za prvé Věci veřejné sice nekandidují, ale za Úsvit kandidují ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Kandiduje bývalý předseda, předseda.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Několik, několik bývalých poslanců.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
A několik dalších, ano.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Takže se můžeme zažít comeback některých lidí. Tak především my se domníváme, že souhlasím s paní Langšádlovou, školství je zcela zásadní věc. Protože Židé mají takovou starou moudrost, že se má investovat do stavitelů a ne do staveb. A můžeme sice naříkat, že máme jedno z nejvyšších zatížení daní práce, ta cena práce je jedna z nejvyšších vůbec na světě, takže určitá úleva je možná, ale na druhou stranu určitě cenu práce nepředhoníme Čínu nebo Indii. Takže ta vzdělanostní ekonomika by měla být v podstatě zásadní. To, co ekonomiku nejvíce brzdí podle OECD je nefunkční a nekvalitní státní správa. Takže my se chceme soustředit na to, protože ryba smrdí od hlavy, aby stát začal šetřit sám na sobě, na svém provozu, aby tady byli kompetentní úředníci, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou dobře zaplacení a kteří mají perspektivu. Protože není možné, abych já, který jsem 7 let dělal ve státní správě, měl jsem dva doktoráty a po 7 letech praxe jsem bral 15 tisíc čistého. Tak jestli chcete do státní správy kvalitní lidi, kteří tam chtějí dělat, samozřejmě s tím, že mají menší peníze než mají v komerčním sektoru, ale mají perspektivu a osmihodinovou pracovní dobu ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
No, tak měli by být určitě lépe zaplaceni, ale z čeho teda ...

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Tak by měli být nějak zaplaceni.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
... byste to zaplatili třeba potom? Kde by se ušetřilo na to zaplacení?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Tak, já se domnívám, že je klidně možné snížit počet úředníků.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Snížit, čili ...

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
A navýšit, a ti, kteří tam zůstanou, tak jim zvýšit platy a zvýšit jim i perspektivu. Protože ta otázka je i o perspektivě. O dlouhodobé perspektivě, takže definitiva. To je stejné, jako že stát neustále investuje do lidí a ty lidi odcházejí. Udělat dobrého policistu trvá 5, 10 let, my ho vychováme, on odejde, buď do ABL nebo k organizovanému zločinu, my si ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
No, i jinam může ještě odejít, že jo.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Na finanční úřad nastoupí lidé po škole, naučí se všechno, investujeme do nich vzdělání, oni poznají celý systém, no, a za tři roky odcházejí dělat daňové poradce na druhou stranu barikády. Navíc, když to vidíte, já myslím, že pan ministr by mě doplnil, že hospodaření na některých ministerstvech a orgánech státní správy je zoufalé, konečně správa NKÚ nám podává jasné, jasná data. Jako já se domnívám, že tady je zakopaný pes. Tady musíme začít.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, čili efektivnější ...

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
A tady je základ. Základ prospe..., pořádek je základ prosperity. A dokud se neudělá pořádek ve státní správě a ve státě, pokud stát nezačne především šetřit na sobě, a to není, že škrtnete 10 procent. To není systém. My musíme změnit systém. Jestliže chcete udělat reorganizaci, jestliže chcete udělat systémové změny, tak nemůžete škrtnout 10 procent a čekat, že se něco změní. Takhle to nefunguje. Ty lidi často pracují jen do výše svého platu.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, to je myslím jasné. A teď, kdybyste pár slov řekl také odpověď na otázku, pokud se vaše strana dostane zase zpátky, u vás musíme hovořit, že zpátky do Poslanecké sněmovny, tak jak vidíte případnou spolupráci, když jsme tady jmenovali prezidenta Miloše Zemana, tak ten byl na vašem sjezdu a v podstatě také zase naznačil, že by si představoval, že byste podporovali levicovou vládu, ať už tichou podporou, nebo jako, nebo jako spolupráce.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Uvidíme, jak dopadnou, protože ty poměry můžou bejt úplně jiné. Podívejte se na tři, zpětně se podívejte na tři poslední volby a dopadly úplně jinak, jak se prognózovalo.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dopadly úplně jinak. Dobře. Ale podpořili byste třeba levicovou vládu?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Pokud bychom se dohodli na základních principech, které by byly v souladu s naším programem, tak tato možnost samozřejmě je otevřená. Ale nesměla by to být vláda, která by byla závislá na radikálních stranách, takže třeba radikální levicovou stranou je KSČM.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Čili KSČM, čili ta pro vás nepřichází v úvahu tato spolupráce?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Pokud by byla vláda závislá na hlasech KSČM, tak ne.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, dobře. Je to jasné. Helena Langšádlová se už tady hlásila.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
No, já jenom krátce zareaguju tady na kolegyni. Já musím říct, že mě velmi zaskočil krok pana hejtmana Ústeckého kraje, který se sešel s velvyslancem Severní Koree. To není na světě větší despotie a mě to opravdu ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Čili polemizujete s tím, že je to moderní demokratická strana KSČM? Tak reagujte, paní Marková.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Já si myslím, že na tohle zareagovat nedá. Jako to si myslím, že jsem, že v tuto chvíli to sem vůbec nepatří. Já si myslím, že jestliže to je, dobře, já chápu, proč s námi nechce spolupracovat, nebo nechce s náma lidová strana ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ale mě to opravdu zaskočilo.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
A tak dále. Já tomu rozumím. Nicméně myslím si, že to jsou takové ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
A jak tomu rozumíte?

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Myslím si, že to jsou takové zástupné, zástupné problémy ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, to není ...

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
... které se vytrhává z kontextu jeden příběh a ten se generalizuje. Na druhou stranu přeci jsou tady výsledky práce lidí, zastupitelů za KSČM, starostů i pana hejtmana. Myslím si tak jak pracoval v době povodní v Ústeckém kraji a tak dále, takže jedna, jedna věc, která možná není úplně pro někoho košer, nesmí přeci smazávat práci všech těch stovek a tisíců lidí, kteří vlastně hájí barvy KSČM. A máme prostě tady, tady na takovéto otázky odpovídat. Pojďme se dívat do budoucnosti. Já myslím, že minulost bychom měli nechat stranou, byť se z minulosti musíme poučovat a vlastně všechno to, co nebylo dobře, tak je třeba vždycky nazvat pravým jménem a řekněme, vzít si za to zodpovědnost. Tak to děláme my, udělali to i, udělali to lidovci, předpokládám, že to udělají, nebo udělají i zástupce pravicových stran, protože to, co se stalo v těch minulých třech letech, těch nepravostí a špatných věcí, tak to všechno ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Že myslíte, že mají také máslo na hlavě?

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Asi, možná by to tak bylo možno říci, protože samozřejmě zase na druhou stranu, kdo nic nedělá, tak taky nic nezkazí.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Paní Langšádlová, máte také máslo na hlavě?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že chyby zkrátka udělali všichni, udělala je i ta předchozí vláda, o tom vůbec ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, a proč teda pro pana Bělobrádka pro lidovce je nepřijatelná spolupráce s KSČM, která se tady teda prezentuje jako demokratická moderní strana a vy zase jako strana křesťansko-demokratická, která dává velký důraz na sociální stát. Na tom se neshodnete?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že můžeme se shodnout na některých věcech, ale principielní rozdíl je v tom, že my nechceme principielně spolupracovat s radikálními stranami a když pan Kováčik označil komunistickou stranu jako, jako radikálně levicovou stranu a na jejich stránkách je v podstatě odkaz na Komunistický manifest, tak já myslím, že to je pro nás otázka principiální. Je to stejně, kdybychom měli v parlamentu nebo v Poslanecké sněmovně jinou radikální stranu třeba z pravého spektra, tak by to bylo něco obdobného.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, já myslím, že to je jasné ...

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
My jako středová strana spíše chceme stabilní střed a spolupracovat se stranami levého nebo pravého středu.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, já myslím, že ty, ta stanoviska vaše jsou naprosto jasná. Vy jste tady zmínili pochopitelně i to téma korupce a toho neefektivního státu. Já si myslím, že to je asi jedna z hlavních věcí, které tady lidi štve, a proto jsou možná tak apatičtí. Už jste o tom částečně začali. Ono z té korupce je trošku takové předvolební vždycky téma, takové už trochu vyčpělé, vždycky se všichni zaklínají, že by, co proti korupci udělají a potom až se do parlamentu dostanou, tak se jim třeba stane, že běhají s obálkami po Poslanecké sněmovně, jak teda, když jsme tady naráželi na jednoho představitele této strany, která už teď nekandiduje ... Helena Langšádlová.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já jenom budu krátce reagovat. My jsme dělali úplně konkrétní kroky. Například podpořili jsme, ale to i ostatní kolegové, zrušení akcií na doručitele. To je jedna z velkých bolestí. A další věc, kolega Honza Farský připravil zákon o registru smluv. Já jsem ho také podepsala jako spolupředkladatel. Většina mých kolegů ho podepsala. Hlasovali jsme pro rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Podala jsem návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny společně s kolegy. To jsou úplně konkrétní kroky, které jsme, které jsme udělali. A já si myslím, že se musíme upnout k věcné politice, nikoli k deklaracím.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Pane Tomane, vy myslíte, vy jste tady jmenoval ta majetková přiznání, koneckonců SPOZ to má skutečně jako takovou vlajkovou loď, trhák na těch svých billboardech. Myslíte si, že toto je lék tady proti tady těmto nepravostem, které se dějí a proti tomu, aby společnost byla takto znechucena?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Není to všelék, ale je to ten základ. To znamená majetková přiznání přece je v pořádku, když každý prokáže, jak došel k svému majetku. Zvláště politici a veřejní představitelé. Takže to považuju za velmi důležité, aby tato majetková přiznání byla. A potom se můžeme odrazit dál, to znamená to, co tady říkala paní kolegyně, s tím já souhlasím. Zveřejňování smluv, všechny další věc, to můžu podepsat. Ale musíme začít, jak kdo přišel ke svému majetku a jak k němu přichází do budoucna. Protože bez toho vlastně tam žádná kontrola není, takže pokud nebudou majetková přiznání, tak všechny tyto věci jsou dobré, ale my to musíme završit majetkovým přiznáním. Jednoznačně.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm. Pavel Bělobrádek.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Já jenom, jestli dovolíte, řeknu jenom jeden příklad. Zajímavá věc. Na pozemkové úpravy bylo vyčleněno řádově 500 milionů korun a všichni říkali, že to nestačí. Já jsem nastoupil na ministerstvo a od té doby, co se dělají výběrová řízení, tak teďka za mnou chodí zástupci Pozemkového úřadu a říkají, pane Toman, musíme vypsat ještě jedno kolo, protože jak jsme to začali vypisovat, tak jsme na třetině, na výši, na třetinových cenách než byly předtím. A to vypovídá samo o sobě přece. Samo o sobě, to znamená dostáváme se, dostáváme se na třetinové ceny než před pár měsíci.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, Pavel Bělobrádek.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Já bych chtěl říct, že ono nedošlo k úplnému zákazu anonymních akcií. Ale my si myslíme, že by k němu mělo dojít. Takže například přísnější ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Čili v tom budete pokračovat?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
To je přísnější než má třeba Rekonstrukce státu. Stejně tak jsou to majetková přiznání protože lidé si někdy představují, že se jim každý bude moct hrabat v tom, co oni tam zveřejní. Ale to tak není. To bude prostě uloženo a v okamžiku, kdy bude nějaké podezření, tak orgány činné v trestním řízení k tomu mají přístup a srovná se to, takže z toho lidi nemusí, obzvlášť slušní lidi z toho nemusí mít strach. Například ve Švédsku je to tak, že vlastně k daňovému přiznání dáte rovnou i majetkové přiznání. To myslíme, že je zbytečné, ale nad nějakou míru, my chceme 10 milionů ročně, by to jako mělo být.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dobře, stačí. Soňa Marková.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Já jsem ráda, že se tady o majetkových přiznáních mluví, protože přiznání majetku v podstatě chceme od lidí, kteří pobírají sociální dávky a nikoho to neuráží. A to znamená, že i ti lidé, kteří přijdou ke svému majetku způsobem, který je odpovídající zákonu a tak dále, tak určitě nemají problémy s tím, aby tyto majetky přiznali a následně tedy, následně tedy, aby bylo jasné, že ten, kdo vstupuje třeba do politiky, nebo do nějakých jiných funkcí, tak že to všechno, co nabyde v té době, získal právoplatně. To za prvé. A za druhé bych tady chtěla říct jednu důležitou věc. Že vlastně majetková přiznání, která se dneska dostávají do programu téměř všech politických stran, které kandidují, tak původem, původem patří právě KSČM. Protože ve volebním období v roce 2002 - 2006 jsme tento zákon předkládali a tehdejší jaksi vládní koalice tehdejší, v které byli i vlastně lidovci, tak vlastně nám tento zákon neschválila.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Jak demokracie, tak i náš pořad má ta pravidla, že se chýlí ke konci. Takže já vás poprosím už jenom o stručné závěrečné slovo, kde, teď to vezmeme kolem toho našeho Kulatého stolu. Pavel Bělobrádek.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
KUD-ČSL je tedy připravena jako alternativa politická programově i alternativa personální. Prošli jsme si nějakým restartem a já doufám, že lidé, kteří nejsou spokojeni s vládou Petra Nečase, nechtějí volit levici a zároveň nemají důvěru k novým subjektům a nechtějí si zopakovat to, co se už tady stalo, tak mají alternativu, a tou je bezpochyby KDU-ČSL, která představuje křesťansko-demokratický politický proud, stejně jako CDU v Německu. A je to strana i politický proud, který tady je déle než 100 let a myslím si, že i ta nová generace, která k nám přišla, tak dostala dynamiku a lidé nemusejí mít strach, protože na našich kandidátkách jsou osobnosti. Možná z pražské kavárny nejsou tak vidět, ale lidi jako Ondřej Závodský, nebo Leo Steiner, kteří jsou bojovníky proti korupci a předvedli to v praxi. Nebo Ivan Gabal, který vůbec není z naší strany, a přesto jsme otevřeli kandidátku takovýmto osobnostem. Lidi, kteří prošli komunální a krajskou politikou a byli tam úspěšní. Tak všechny ty máme na své kandidátce.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, řekl jsem stručně, tak přeci jenom vám do toho budu muset asi skočit. Miroslav Toman.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Tak, já budu přece jenom stručnější. Já bych byl velmi rád, kdyby lidi hlavně přišli k volbám a volili podle svého přesvědčení. Pokud lidi chtějí odborníky na svých místech, pokud chtějí snížení DPH na 10 procent, pokud chtějí růst ekonomiky, boj s korupcí, tak ať volí SPOZ, protože jsem přesvědčenej o tom, že pokud budeme v parlamentu, tak že tyto věci splníme.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Hm, Soňa Marková.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Komunistická strana Čech a Moravy je moderní levicová strana, tak jak už jsem řekla, bez skandálů a afér. Nabízí občanům České republiky zlepšení kvality jejich života, chce vrátit DPH na úroveň roku 2007, chce vrátit progresi do daní, chce i takzvanou milionářskou daň, chce zrušit poplatky ve zdravotnictví a také stropy na sociální a zdravotní pojištění. Chce stabilizovat první důchodový pilíř a chce také prorůstové investice do hospodářství, zajistit právo na práci, ale i také na spravedlivou odměnu. Chce investice do jeslí a mateřských škol a podporovat pracovní místa pro absolventy škol, to je velice důležité. A také ...

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Zbytek už na internetu si přečteme ...

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
... chránit před všemi šmejdy.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Tak, myslím, že to bylo hezký, hezká tečka. A Helena Langšádlová.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
No, z úst mých kolegů tady zazněla spousta slibů, ta reálná politika, reálné možnosti jsou trošku jiné. My nebudeme slibovat nesplnitelné. Naše politika je politikou dlouhodobou, která směřuje k prosperitě. My víme, co můžeme nabídnout a co je nerealistické. Slíbíme našim voličům dlouhodobě stabilní prostředí, jsme nabídkou pro odpovědné voliče, který mají přehled a které se nenechají nalákat populistickými slovy.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Takže u našeho Kulatého stolu byli, ještě jednou, Pavel Bělobrádek za KDU-ČSL.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/
--------------------
Na shledanou.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Miroslav Toman za SPOZ.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /SPOZ/
--------------------
Na shledanou.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Soňa Marková za KSČM.

Soňa MARKOVÁ, bývalá poslankyně /KSČM/
--------------------
Na shledanou.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
A Helena Langšádlová za TOP 09.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/
--------------------
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Radko KUBIČKO, moderátor
--------------------
Dámy a pánové, děkuji vám za tuto naši dnešní sobotní diskusi politických stran, pokračovat budeme zase zítra v 18 hodin a 10 minut. Další nedělní tentokrát debatou zástupců politických stran před předčasnými volbami. Od mikrofonu se loučí Radko Kubičko, na slyšenou.