Přistěhovalci musí respektovat naše hodnoty

Poslední události ve Francii, konflikty na Blízkém východě a Ukrajině vyvolávají diskusi na téma integrace přistěhovalců, především islámské víry. Naší země se dosud problém přistěhovalectví příliš netýkal, počet žadatelů o azyl dokonce klesá.

 

Nicméně se čím dál více ukazuje, že EU jako celek rostoucí nápor uprchlíků nezvládá, což by v brzké době mohlo vyvolat velké potíže i v České republice.


 Selhání imigrační a azylové politiky Unie se projevuje hlavně ve státech na jižních hranicích schengenského prostoru. Patří sem korupce při vydávání víz, obchodování s lidmi, vznik mafiánských struktur kšeftujících s lidskými osudy a uzavřených ghett. Tyto praktiky pak pochopitelně zesilují odpor domácího obyvatelstva vůči všem přistěhovalcům a vedou k růstu oblíbenosti extremistických a rasistických názorů.


 U některých evropských politiků se objevují nápady, které uvedené problémy nejen nevyřeší, ale mohly by je naopak ještě prohloubit. K takovým patří zavedení povinného přerozdělení uprchlíků mezi všemi členskými státy EU. To musíme razantně odmítnout a naopak přijít s účinnými a konkrétními návrhy.


 Je potřeba se v prvé řadě více zaměřit na zlepšení situace v krizových místech, odkud uprchlíci do EU proudí. Posílit zde humanitární a finanční podporu a partnerství s neziskovými organizacemi, které odvádějí mimořádně důležitou práci (Červený kříž, Lékaři bez hranic apod.).


 Pomoc by měla směřovat také do zemí, které s oblastmi konfliktů těsně sousedí a jsou vystaveny největšímu náporu uprchlíků, jako např. Turecko, Jordánsko či Libanon. Evropský rozpočet by měl dle plánu šéfa Evropské komise Junckera navýšit financování ochrany vnější hranice.


 Naše pomoc by měla též spočívat v obnovení programu MEDEVAC, tedy v přijímání nemocných dětí a jejich léčbě. Rodinné příslušníky je možno přijmout pouze po podstoupení bezpečnostní prověrky. Užitečné by bylo otevřít programy pro mladé vysokoškoláky a umožnit jim dokončení vzdělání. Mohli bychom nabídnout lidem z oblasti vědy a výzkumu dočasné uplatnění v naší zemi. Tito lidé mohou výrazně pomoci své rodné zemi po skončení krize.
 V žádném případě by nemělo docházet k oslabení pravomocí jednotlivých členských zemí, rozhodování v imigrační politice by mělo zůstat v kompetenci vlády daného státu. Žadatel o azyl v ČR musí projít naší procedurou. Jen tak je možno si ohlídat, že počet imigrantů ještě zvládneme integrovat. Ti musí respektovat naše hodnoty, zákony i další pravidla nezávisle na své víře i národnosti.


 Zde je nutné těsně spolupracovat s kraji a obcemi, bez nich se začlenění uprchlíků do společnosti provést nedá. Pomoc máme poskytnout těm nejpronásledovanějším, kteří mají šanci se dobře integrovat do naší společnosti, a to jsou v tuto chvíli syrští křesťané.


 Česká republika má výhodu dosavadní bezproblémové integrace zhruba 420 tisíc cizinců, kteří mezi námi žijí. Jsme jednou z mála šťastných zemí, která neřeší problémy s násilnostmi typu Francie nebo Nizozemska, kde toto téma zneužívají populistické a extremistické politické síly. Tak by to u nás mělo zůstat. Proto jako opoziční strana nabízíme vládě spolupráci při formulování strategie přistěhovalecké politiky.

Rozhodování v imigrační politice by mělo zůstat v kompetenci každé vlády, nikoliv EU

Foto autor| Foto Reuters

Helena Langšádlová (Autorka je místopředsedkyně TOP 09)

 

19.1.2015    Právo    str. 07    Publicistika
    Helena Langšádlová