Problémy s novým systémem sociálních dávek a čerpáním eurodotací

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Sociální demokraté chtějí dnešní den ve sněmovně využít mimo jiné k probrání dvou témat, která v posledních týdnech silně rezonují českým veřejným prostorem. Problémy spojené s přechodem na nový systém sociálních dávek a čerpání peněz z evropských fondů chtěla opozice dokonce zařadit na program mimořádných schůzí sněmovny. Zástupci koalice to ale odmítají. Naším hostem ve sněmovním studiu je místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Hamáček. Dobrý den.


Jan HAMÁČEK, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
--------------------
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A také místopředsedkyně TOP 09, poslankyně této strany Helena Langšádlová. Vítám vás. Dobrý den.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09
--------------------
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Hamáčku, proč podle vás nestačí třeba běžné interpelace? Proč jste chtěli o problémech na ministerstvech školství a práce a sociálních věcí jednat právě na mimořádných schůzích?

Jan HAMÁČEK, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
--------------------
Za prvé, je všeobecně známo, že ministři této vlády na interpelace moc nechodí. To je jedna věc. Ale to důležitější je to, že ten problém je tak závažný, že prostě nestačí standardní parlamentní postup a je potřeba o té věci debatovat i formou mimořádné schůze, což je ze strany opozice de facto jediná šance, jak na ten problém upozornit a připoutat k němu pozornost, protože to opravdu není nic marginálního. Nám tady hrozí velké problémy jak v čerpání dotací, zejména v rezortu školství, a to, že úřady práce nefungují tak, jak by měly, to vidí všichni. Stačí se podívat, jaká je ta situace, když občané kolem těch úřadů procházejí. Takže my jako opozice, z té naší strany je to takový akt zoufalství, protože my jsme ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Vy víte, že to neprojde.

Jan HAMÁČEK, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
--------------------
Ale my jsme na to upozorňovali dlouhodobě. Vládní koalice, zejména teda oni pánové dva ministři se rozhodli k té taktice takové zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když se na to přijde, tak zatloukat a my prostě máme pocit, že, a je to naše zodpovědnost, že musíme na to upozornit.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Paní poslankyně, podle vás nejsou problémy s eurodotacemi a komplikovaným vyplácením sociálních dávek tak vážné, aby se o nich muselo jednat na mimořádných schůzích sněmovny?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09
--------------------
Tak mimořádná schůze sněmovny nic nevyřeší. Situace v čerpání dotací, zejména na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, je opravdu mimořádně závažná. To zaznělo dnes i při té diskusi. My si toho jsme plně vědomi. A situace tak, jak je, je pro nás opravdu neudržitelná, protože pan ministr jde proti politice této vlády, která hovoří o transparentním využíváním prostředků a je to opravdu mrhání. Ty poslední projekty, o kterých se hovoří, Okno a Sport, to je opravdu vyhazování peněz z oken.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A jakožto zástupkyně TOP 09 budete hájit svého ministra Drábka výrazněji než ministra Dobeše?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09
--------------------
Ano, protože já se domnívám, že my jsme se rozhodli k reformě. Tuto reformu schválila Poslanecká sněmovna, vláda za ní stojí a to, že reforma přináší i počáteční problémy, to jsme tušili. Pro mě je podstatné, že sociální dávky pro téměř tisíc ..., jeden milion pět set tisíc obyvatel byly vyplaceny, že se změnilo ze třech míst, kam si lidé chodili pro dávky, se to změnilo na jedno místo a hlavně, že ušetříme ze státního rozpočtu téměř jednu miliardu korun.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Hamáčku, co se týká problémů na úřadech práce, vyplácení sociálních dávek, nevěříte tomu, že to byly jen do velké míry tedy technické problémy spojené s přechodem na nový systém, které si sednou, nebo možná už sedly?

Jan HAMÁČEK, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
--------------------
Podle mých informací si nesedly, ty problémy jsou tam stále. To, že se podařilo vyplatit dávky, tak je do značné míry díky tomu, že ti lidé, kteří tam pracují, ti úředníci nasadili své volno, pracovali tam dlouho přes čas, kolikrát využívali i ty staré systémy. Prostě ten nový systém nefunguje. A, popravdě řečeno, kdyby někdo takto zaváděl nový systém v nějaké firmě, tak by okamžitě byl z té firmy vyhozen, protože je evidentní, že se podcenila příprava, ten přechod nebyl dobře naplánován a pan ..., my jsme na to upozorňovali. Říkali jsme, že to není dobře připraveno. Pan ministr Drábek měl jiný názor. Bohužel, ten vývoj nám dal za pravdu. A samozřejmě je smutné, že ti, kteří za tento skandál jsou odpovědní, to jsou právě ti, kteří v loňském roce dostali mnohasettisícové odměny a nyní se ukazuje, že tu svoji práci neodvedli dobře.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Paní poslankyně, opravdu to není tak, že tam šlo o velkou manažerskou chybu, že dávky se daří vyplácet jenom díky naprosto mimořádnému nasazení zaměstnanců úřadů práce?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09
--------------------
Tak já si nasazení zaměstnanců úřadů práce velice vážím, nicméně je potřeba říct, že pokud se například přechází na nový systém, tak že i v jiných profesích dochází k mimořádnému nasazení zaměstnanců. Já jsem přesvědčena, že ten nový systém bude fungovat, a že situace, kdy jsme byli přes 15 let závislí na jednom dodavateli, který neustále zvyšoval své požadavky, takže byla dlouhodobě neudržitelná a věřím, že se ukáže, že to byla cesta správným směrem.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A vy myslíte tedy, paní poslankyně, že teď už všechno běží tak, jak má, že teď už žádné problémy s vyplácením dávek nejsou?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09
--------------------
Já pokud mám informace, tak se ta situace opravdu uklidňuje, dochází ke vstupování dat do nového systému a věřím, že se v průběhu února potvrdí, že ten nový systém funguje.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane poslanče, pozice ČSSD v tuto chvíli je tak kategorická, že požadujete odstoupení obou ministrů, Josefa Dobeše i Jaromíra Drábka?

Jan HAMÁČEK, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
--------------------
Ano, my jsme to několikrát řekli. Máme za to, že za manažerská selhání je potřeba, aby ti lidé nesli odpovědnost. U pana ministra Dobeše to jsou desítky miliard, které jsou ohroženy. Tam si myslím, že to je naprosto jasné a premiér Nečas by měl konat. A to samé platí i pro pana ministra Drábka.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Paní Langšádlová, koalice bude ministry bránit. Slyšeli jsme, že i vy kritizujete postup ministra školství Josefa Dobeše. Nicméně, pokud bych tu otázku položil tak, zda budete bránit odvolání obou ministrů na půdě Poslanecké sněmovny i jinde?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09
--------------------
Tak já bych opravdu rozlišila pozice obou ministrů. Pan ministr Drábek plní reformu, na které se vláda dohodla, tak, jak ji schválila a já věřím, že ty technické problémy, které nastaly, budou odstraněny. V případě pana ministra školství, tam tu situaci opravdu považuji za vážnější, protože ty prostředky z Evropské unie jsou omezeny. Zdá se, že v příštím finančním období budou nižší a my si opravdu nemůžeme dovolit s nimi mrhat. A v tuto chvíli je pravdou, že je výrazně ohroženo čerpání asi 53 miliard a pozastaveno čerpání asi 1,2 miliardy korun.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Znamená to, že TOP 09 by se tedy připojila k požadavku opoziční ČSSD na odvolání ministra Dobeše?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09
--------------------
My budeme určitě s koaličními partnery jednat, protože i zástupci Věcí veřejných jsem pochopila, že vyjadřují požadavek, aby ta otázka čerpání peněz byla objasněna. Zatím se podařilo panu ministrovi přesvědčit pana premiéra, že to zvládne. A myslím si, že je potřeba se k této otázce vrátit.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Děkuji vám. Na shledanou.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09
--------------------
Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Hamáček. I vám děkujeme. Na shledanou.

Jan HAMÁČEK, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
--------------------
Na shledanou.

http://archiv.newton.cz/tvr/2012/02/09/a0c9104534ada46b9b960af82a7d7347.asp

ČRo 1 - Radiožurnál | 9.2.2012 | 12:10 | Pořad: Ozvěny dne