Proč ministr Fischer blokuje podporu exportu?

Když se Rusnokova vláda ujímala moci, rétoricky se vymezila proti předešlé vládě. Údajně již nebude tolik „dusit“ ekonomiku, ale přijde s prorůstovými kroky.

Pokud se však podíváme na konkrétní opatření, naskýtá se nám zcela opačný obraz. Jedním z příkladů může být systém zvýhodněných exportních úvěrů, který nyní vázne jen na tom, že Fischerovo ministerstvo několik měsíců zdržuje vydání prováděcí vyhlášky.


Stručně si nejprve uveďme, co tento systém, který funguje v celé řadě západních států, přináší. Výhodnost spočívá v dlouhodobé fixaci (neměnnosti) úrokové sazby, tedy v odstranění jednoho z rizik, kterému naši vývozci čelí zvláště u delších a náročnějších kontraktů. Sazba úvěru bude stanovena na základě sazby, kterou vyhlašuje OECD, přičemž komerční bankám poskytujícím úvěr bude doplácen především rozdíl mezi sazbou sjednanou v úvěrové smlouvě a běžnou mezibankovní tržní sazbou. Úvěrová sazba se však může dostat nad běžnou tržní sazbu, v tom případě bude banka rozdíl mezi těmito sazbami vracet do státního rozpočtu. Z toho důvodu se bude systém částečně financovat sám a nebude představovat velké nároky pro veřejné finance. 


V České republice máme výše popsaný systém v zákoně řadu let, nicméně se objevily administrativní překážky, které jeho využití znemožňovaly. Proto jsem ještě v minulém volebním období navrhla po projednání s ministerstvy financí a průmyslu i Českou bankovní asociací novelu, která tyto překážky odstraňuje. Novela byla přijata velkou většinou v Poslanecké sněmovně i Senátu a v červenci ji podepsal prezident republiky. Bohužel, bez prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ji nelze uvést v život.


Připomeňme, že v tomto roce bylo na zvýhodněné úvěry rozpočtováno 200 milionů korun, takže minulá vláda s ní počítala. I když by patrně nedošlo k vyčerpání celé částky, jednalo by se o zajímavou podporu dlouhodobých exportních projektů. Je otázkou, proč nyní Fischerovo ministerstvo, které mělo za minulé vlády již v podstatě připravenou prováděcí vyhlášku, odmítá realizovat systém zvýhodněných úvěrů, na kterém se vzácně shodla reprezentace napříč politickým spektrem.


V podstatě tak ministr Fischer bezdůvodně a bez vysvětlení připravuje naše exportéry o nástroj, který běžně využívá jejich zahraniční konkurence, a staví je do nevýhodné pozice. Tak by se ministr „prorůstově“ zaměřené vlády rozhodně chovat neměl. Doufám tedy, že nová vláda co nejrychleji napraví jeho selhání. 


Helena Langšádlová, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09