Seminář členů TOP 09 Prahy a Středočeského kraje

Moto: „Máme společná témata i cíle“

 

V pátek 20. 1. 2012 se uskutečnil seminář k problematice zdravotní a sociální, jenž moderovala poslankyně Helena Langšádlová spolu s náměstkem ministra zdravotnictví Martinem Plíškem. Odborný seminář zahájil ministra práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který ve své řeči shrnul význam reforem a jejich nezbytnost pro společnost. Následovala diskuse s hosty a poté již jednotlivé příspěvky řečníků.

Mezi vystoupeními zazněl příspěvek ke zdravotnickým reformním zákonům, dále se debatovalo o finanční stabilitě sociálního a zdravotního systému, který blíže představil Martin Dlouhý, zastupitel hl. m. Prahy.

V další části semináře vystoupili Markéta Adamová,radní hlavního města a Ondřej Počarovský, zastupitel hl. m. Prahy k drogové problematice a k situaci lidí bez domova. Po krátké přestávce, během které si účastníci vyměňovali zkušenosti i názory z jednotlivých obcí, přednesl svůj zajímavý příspěvek  Petr Nevšímal, ředitel Magdaléna o.p.s. a Zuzana Hankeová, zastupitelka hlavního města k tématu poskytování sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Poslední řečník Zdeněk Nováček, lékař ze Středočeského kraje, promluvil o stavu zdravotnictví v kraji. Poté následovala diskuse, kterou završilo závěrečné slovo pořadatelů.

 

Přílohy

  • ŘečníciŘečníci
  • Společný seminářSpolečný seminář