Slaďování pracovního života s rodinou

Poslankyně Helena Langšádlová v úterý 13. listopadu pořádala odborný seminář ve spolupráci s Výborem pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů v Poslanecké sněmovně PČR.

 

Během úvodního vystoupení poslankyně například hovořila o nelehkém úkolu, který stojí především před maminkami, jak skloubit práci s rodinnou. Promluvila o flexibilních úvazcích,  o práci z domova, sdílení pracovního místa více zaměstnanci a dalších možnostech. „Pro zlepšení situace musíme cíleně zaměstnance a zaměstnavatele o výhodách a možnostech flexibilních forem práce informovat a zaměstnavatele, kteří mohou mít k těmto alternativním formám práce nedůvěru, motivovat a výhody jim vysvětlovat.“ dodala na konci svého vystoupení Lagnšádlová.

Dále vystoupily odborníci, kteří detailně popsali jednotlivé formy flexibilních úvazků. Do programu byly zařazeny i body ke službám péče o děti, hovořilo se i připravovaném zákonu o dětské skupině.

Přílohy

  • Odborný seminářOdborný seminář