Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro komunální dluhopisy


Praha 21. března (ČTK) - Sněmovna schválila novelu zákona o dluhopisech, která kromě jiného zpřísňuje podmínky pro vydávání komunálních dluhopisů, tedy dluhopisů vydávaných obcemi a kraji. Novela současně některá pravidla vydávání dluhopisů zmírňuje. Například počítá s tím, že podmínky emise dluhopisů v budoucnu již zřejmě nebudou podléhat schválení Českou národní bankou. Novelu nyní dostane k posouzení Senát.

 

Zpřísnění pravidel pro komunální dluhopisy reaguje podle vlády na vzrůstající zadluženost veřejných rozpočtů a potřebu zajistit udržitelnost veřejných financí. Splatnost komunálních dluhopisů bude smět být nejvýše 15 let.

Kraje, obce a města budou moci použít peníze získané z dluhopisů pouze na zákonem vymezené účely. Půjde o spolufinancování projektů hrazených z fondů EU, odstraňování škod po živelních katastrofách a zejména na účely v působnosti obce nebo kraje, například bydlení, dopravu nebo školství. Peníze získané z dluhopisů bude muset emitent účtovat na zvláštním účtu tak, aby mohl kdykoli doložit, co s nimi udělal. Toto opatření má zajistit průhlednost využití peněz.

Zákon dále zjednodušuje úpravy dluhopisového programu a upřesňuje pojem dluhopis. Ten má být nadále užíván ve spojitosti se všemi zastupitelnými cennými papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky, které musí být vydány podle českého zákona o dluhopisech, a to i pokud jsou vydány v zahraničí. Listinné dluhopisy nebude podle návrhu možné rovněž vydávat jako cenné papíry na doručitele.

Poslanci podpořili návrh své kolegyně Heleny Langšádlové (TOP 09), který umožní vydávat hypoteční zástavní listy také v cizině.

http://www.finance.cz/zpravy/finance/346783/

 

Finance.cz | 21.3.2012 | Strana: 0 | Autor: Financninoviny.cz