Sociální karty – efektivnější sociální systém

Zavádění tzv. sociálních karet se stalo předmětem emocionálně vedených diskusí a kritiky ze strany zástupců Národní rady zdravotně postižených, opozice i odborů. Obávám se, že ne vždy došlo k pochopení záměru ministra Jaromíra Drábka. Často se také záměrně rozšiřovaly účelově nepravdivé informace ve snaze zpochybnit sociální politiku vlády a využít je k politickým účelům.

Vládní koalice byla a je napadána, že pouze bezmyšlenkovitě škrtá a nepřichází se systémovými kroky, které by řešily dlouhodobé problémy systému veřejných financí. Přitom projekt sociálních karet slouží jako jeden příklad z mnoha opatření, které zvyšuje efektivitu nakládání s prostředky daňových poplatníků a snižuje provozní náklady státu (asi o 40 mil. Kč ročně). Kromě toho nijak nesnižuje výhody a komfort sociálně potřebných spoluobčanů.

Sociální karta bude sloužit ke komunikaci se státní správou, nahradí dosavadní karty včetně ZTP (aniž by se snížily výhody z ní plynoucí) a jako platební karta. Přes ní se budou asi 800 tisícům příjemcům vyplácet nepojistné sociální dávky, tedy např. dávky v hmotné nouzi, nikoli důchody. Zjednoduší se tak administrativa na straně státu a hlavně příjemců sociálních dávek. Pro ty to nebude znamenat žádné dodatečné povinnosti či náklady navíc, nebude  žádná povinnosti zřizovat si bankovní účet. Navíc se počítá s dvouletým přechodným obdobím, kdy budou paralelně s novými typy karet platit i původní průkazy. Takže nikdo se nemusí obávat dlouhých front před přepážkami úřadů.

Za obrovský přínos sociálních karet považuji možnost kontroly využití sociálních dávek, tj. zda si za ně lidé nepořizují alkohol nebo cigarety. Karty také významným způsobem přispějí k boji proti hazardu či lichvě. Již nebude snadné zneužít situace některých sociálně vyloučených skupin obyvatel a doslova na ně čekat před úřadem, kde si dávky v hotovosti vyzvedávají.

Jinými slovy, elektronické sociální karty nijak nenasvědčují snaze poškodit sociálně potřebné spoluobčany, jak se nám často kritikové vlády či ministra Drábka snaží vsugerovat. Naopak, chceme-li moderní a adresnější sociální systém s nízkými provozními náklady, představují velmi dobrý krok. Přejme si podobných opatření co nejvíce.

Helena Langšádlová
Poslankyně
Předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti