Strany slibují školky. Hádají se o gymnázia

Podporu rodinám nabízejí strany především zajištěním dostatku míst v mateřských školách či evergreenem - zkrácenými úvazky.

 


Oproti minulým volbám se více zaměřují na vzdělávání, například výuku jazyků.

Školné, velké téma minulých voleb, letos strany nerozděluje. Všechny jsou totiž proti. Ani ODS, která s placením za studium na vysoké škole přišla, o něj už neusiluje. „Měli bychom se spíše zaměřit na vymáhání poplatků nynějších, například za překročení doby studia,“ tvrdí. TOP 09 zvolila kompromis - dala by ředitelům škol na výběr, zda školné vybírat chtějí, nebo ne. Ale až po zavedení půjček.
Tentokrát je hlavní téma v oblasti školství jiné - nedostatek mateřských škol. Rodiče malých dětí trápí už několik let, politici se vzbudili až nyní. Horečně místa ve školkách slibují. Někteří by právo na umístění v mateřské škole dokonce dali do zákona - jako ČSSD, KDU-ČSL či zelení. Babyboom je však už pomalu na ústupu, není tak jasné, jestli by výstavba mateřských škol nepřišla pozdě. A o místech na základních školách zatím nikdo nemluví.

 

Bezdětní jsou černí pasažéři

 

Tématem naopak zůstávají zkrácené úvazky. Strany je rodinám slibovaly už mnohokrát, a dle zkušeností lidí se situace rodičů malých dětí pořád příliš nezměnila. Lidovci chtějí lidi motivovat k založení rodiny zavedením nulové sazby DPH u plen a kojenecké výživy nebo více než dvojnásobným zvýšením daňové slevy na dítě. Chtějí tak podpořit rodiny, které si děti nepořizují „na kšeft“.
Komunisté či TOP 09 neopomíjejí trend rozvodovosti a věnují se i neúplným rodinám či rozvedeným. Nabízejí společné sociální pojištění manželů, které by mělo pomoci zejména ženám. Kvůli péči o děti a domácnost často dostávají nižší důchody. Problém je to zejména v případě, že se manželé rozvedou a žena zůstane v důchodu sama. Na matky samoživitelky se orientuje ANO.
KSČM i KDU-ČSL hodlají „potrestat“ bezdětné vyššími daňovými odvody na sociální pojištění. Schwarzenbergova partaj chce, aby ženy vydělávající více než 25 tisíc korun hrubého měsíčně měly nárok na vyšší peněžitou pomoc v mateřství než dosud. „Chceme podpořit vzdělané a pracovité matky,“říká Helena Langšádlová, která má ve straně na starosti sociální politiku. Zelení chtějí naopak pomoci hlavně matkám s nejnižšími příjmy. Dali by jim možnost vybrat si, jak dlouho chtějí pobírat rodičovský příspěvek.

 

Nechceme elitářství

 

Lidovci a zelení chtějí omezovat víceletá gymnázia. „Je jich moc. Chodí tam průměrně chytré děti, které chybějí na základních školách. Nechceme podporovat elitářství,“ tvrdí KDU-ČSL. Svobodu výběru chce zachovat ODS a TOP 09. V programech stran rezonuje také výuka jazyků. ODS a ČSSD slibují angličtinu už od první třídy, v budoucnu možná už od mateřské školy. Podpořit výuku více jazyků chce ANO, TOP 09 zase slibuje výjezdy do ciziny pro středoškoláky a podporuje i vysílání filmů v původním znění, jak navrhuje ministerstvo školství společně s Českou středoškolskou unií. S tím souhlasí také zelení.
Zemanovci nebo komunisté deklarují podporu učilišť a řemesel. Nedávno zveřejněné výsledky mezinárodního průzkumu dovedností dospělých PIAAC však ukazují, že by se učni měli vzdělávat spíše všeobecně a úzkému odbornému zaměření se naučit až v praxi.
Téma státních maturit se v programech objevuje už jen do počtu. Většina stran chce ukončit chaos. Nikdo již nepožaduje jejich rušení ani je nechce rychle výrazně měnit. Vypadá to, že si strany uvědomily, že české školství potřebuje klid, aby si opatření sedla.
Až na pár vyjmenovaných sporů panuje mezi potenciálními ministry školství vzácná shoda. Na předvolební debatě organizované společností EDUin si notovali. Ať už volby dopadnou jakkoli, koaliční partneři by se měli na prioritách ve vzdělávání shodnout.

 

Každé dítě bude mít školku. Podpoříme početné rodiny

 

Sociální demokraté doufají, že jim po volbách připadne resort školství. Důkladně se věnují zajištění školek pro všechny děti od tří let, poslední rok chtějí zavést jako povinný. Kladou důraz na větší sepětí firem s odborným školstvím. Společnostem, které přijmou absolventy na praxi, nabízejí daňové úlevy. Prosazují tzv. mistrovskou zkoušku. Byla by to taková maturita pro učně. Chtějí se zasadit o zvýšení úrovně výuky na základních školách. Stínový ministr školství Marcel Chládek se ostře staví proti možnému zavedení školného na vysokých školách. Rodiny chtějí socialisté podpořit porodným i pro druhé a třetí dítě a zvýšením daňové slevy na dítě. Mladým rodinám nabízejí startovací byty. Hodlají podpořit zaměstnavatele, kteří vytvoří místa pro matky a otce po rodičovské dovolené. Samoživitelkám socialisté slibují, že nebudouli schopné vymoci si od otce dítěte výživné, zaplatí jim ho stát. Peníze například na školky chtějí čerpat z fondů EU. Na porodné na druhé a třetí dítě by však musely přitéct peníze ze státní pokladny. Rozpočtový výpadek za všechny sliby chce ČSSD nahradit zvýšením daní bohatým a firmám.
Verdikt MF DNES: Mistrovské zkoušky a zvýšení počtu míst ve školkách lze pochválit. Problém je v zajištění financí na všechny sliby. Vyplácení alimentů z rozpočtu je úlet.

 

Prosadíme spravedlivější mateřskou. Podpoříme výuku jazyků

 

Podporu rodiny topkaři označují za svou prioritu. Proti znevýhodnění žen v důchodu, které vychovávaly děti na rodičovské dovolené, chtějí bojovat společným sociálním pojištěním obou manželů. Pracujícím rodinám nabízejí zkrácené pracovní úvazky. Chtějí odstranit regulaci peněžité pomoci v mateřství. „Je to problém pro maminky s vyššími příjmy. Na rodičovské dovolené dostávají o hodně nižší příjem než v zaměstnání. Nechceme je trestat za to, že jsou pracovité a vzdělané,“ uvádí Helena Langšádlová. To by však stálo hodně peněz a pomohlo jen těm nejbohatším. Dále slibují zkrácené úvazky, to je ale téma nejméně pět let, a nic se nezměnilo. Slibují zajištění hospicové péče ve všech regionech. Jazykové znalosti žáků plánují podpořit vysíláním studentů do zahraničí. Alespoň třetina středoškoláků by podle nich měla absolvovat jedno pololetí na zahraniční škole. Podpořili by i vysílání filmů v původním znění. V učňovském školství chtějí větší podíl praktické výuky. Připravují zákon o finanční podpoře vysokoškoláků. Jestli vybírat školné, nebo ne, hodlají poté nechat v kompetencích vysokých škol.
Verdikt MF DNES: Jejich plány pomohou pracujícím rodičům. Trojku dostali za návrh na zvýšení mateřské pro bohatší matky. Ten je v rozporu s ostatní politikou strany.

 

Podpora hlavně pro mladé a aktivní. Svoboda ve výběru vzdělání

 

Nabídky a dary pro voliče mají občanští demokraté poměrně striktně omezeny. Mladé rodiny, jež si koupí byt do 3 milionů korun, hodlají osvobodit od čtyřprocentní daně z převodu nemovitosti. Daňové zvýhodnění nabízejí také absolventům, kteří začnou do 3 měsíců po ukončení studia podnikat. Na rozdíl od sociálních demokratů kromě firemních školek podporují i tzv. dětské skupiny, což je hlídání dětí chůvami bez striktních hygienických a prostorových předpisů. Slibují podporu zavedení zkrácených úvazků pro rodiče dětí. Poměrně konkrétní a velkorysý návrh mají i pro učitele. V prvních třech letech volebního období hodlají vyčlenit 3 miliardy na jejich platy. Cizí jazyky by se podle nich měly učit už od první třídy. Od nepopulárního tématu školného ODS tentokrát upustila. Stejně jako ostatní strany souhlasí s poplatkem za prodloužení studia, jak funguje dnes. Na rozdíl od zelených a KDU-ČSL nechtějí rušit víceletá gymnázia. Jejich snaha daňově zvýhodnit zaměstnavatele, kteří spolupracují se školami, platí už od minulých voleb. Jestli by se jim podařilo své plány prosadit v dalším volebním období, není jisté.
Verdikt MF DNES: Úlevy pro absolventy škol znějí zajímavě, i když nejde o pravicový krok. Zkrácené úvazky strana slibuje už třetí volební období, prosadit se je nedaří.

 

Chceme právo na školku, za děti nižší odvody.
Omezíme gymnázia

 

Pro lidovce je rodina na prvním místě a nic se nezměnilo ani v letošních volbách. Komfort slibují hlavně rodinám s malými dětmi - nabízejí právo na místo v mateřské škole pro děti od tří let i nulovou sazbu DPH například u plen a kojenecké výživy. Velkorysá je také nabídka téměř dvojnásobné daňové slevy na dítě. Počet vychovaných dětí mají v plánu zohlednit i v důchodu. Předseda strany Pavel Bělobrádek proslul výrokem, že „kdo nemá děti, je jako černý pasažér v penzijním systému“. Proto chce, aby rodiny s dětmi odváděly na sociální pojištění méně než ty bezdětné. Argumentuje tím, že kdo nemá děti, tomu na penzi přispívají děti ostatních lidí. V programu věnují velkou pozornost péči o seniory a handicapované. Podle nich by měli zůstat v domácím prostředí. Nedostatek mateřských škol chtějí vyřešit například výstavbou modulárních školek, které lze posléze zase rozebrat. Brání se elitářství, chtějí omezit počty gymnázií. Školné odmítají. Souhlasí se zpoplatněním druhé a dalších vysokých škol či překročení délky studia.
Verdikt MF DNES: Program je poměrně finančně náročný. Je dobře, že řeší péči o seniory a postižené. Rozebíratelné školky nynější babyboom mohou vyřešit. Návrat k jednotným osnovám, penalizace špatných studentů

 

O rodině se toho v jejich programu příliš nedočtete. Tedy kromě obecných frází typu „zajištění sociálních jistot od kolébky až do seniorského věku“ či „podpora rodičovství a rodiny“. Kromě společného zdanění manželů příliš konkrétních návrhů nepřinášejí. V oblasti bydlení slibují, že pro byty s regulovaným nájmem zavedou stropy na zvyšování nájmu zejména pro seniory a mladá manželství. V případě potřeby chtějí zavést cenové moratorium na výši nájemného pro znevýhodněné skupiny obyvatel, dokud se nezlepší jejich příjmová situace.
O trochu více se Zemanovci v programu věnují školství. Plánují jednotné osnovy pro jednotlivé typy škol či podporu pro učňovské školství. Podobně jako socialisté chtějí mistrovskou zkoušku pro učně. Rádi by upevnili národní cítění - chtějí prosadit posílení vlastenecké výchovy a výchovy k evropské sounáležitosti. Pokles znalosti dějin podle nich výrazně snižuje identifikaci mládeže s naší zemí. Odmítají zavádění školného na vysokých školách, ale navrhují penalizační poplatky pro špatné studenty. Učitelům chtějí zvýšit platy.
Verdikt MF DNES: Málo konkrétních návrhů u pro rodinné politiky. Znovuzavedení jednotných osnov do škol odporuje moderním trendům ve školství.

 

Podpoříme sendvičovou generaci. Chceme školky pro děti i seniory

 

Hnutí Andreje Babiše cílí hlavně na tzv. sendvičovou generaci - tedy dnešní čtyřicátníky, kteří se musí starat o malé děti i o své rodiče a ještě u toho chtějí pracovat. Kromě podpory miniškolek a firemních školek by rádi usnadnili najímání chův. V samotném zaměstnání by pak rodičům měly pomoci klouzavé pracovní doby, sdílené úvazky či práce z domova. Jak k tomu ale chtějí zaměstnavatele přimět, se už v programu nedočtete. Jako svou prioritu označují mezigenerační soužití. Chtějí podpořit města a obce ve zřizování denních stacionářů. Myslí rovněž na neúplné rodiny, ať už nesezdané páry, či matky samoživitelky. „Odpočet na dani by měl být i pro druhého dospělého člověka, starám se o děti sama, ale práci vykonávám za dva,“ říká Jaroslava Jermanová, která se v ANO zabývá sociální politikou. Prosazují i lepší vymahatelnost výživného, opět však nepíší, jak to udělat. A kde na všechny sliby vezmou? Zrušit dotace a peníze posílat z rozpočtu rovnou obcím, míní Jermanová. Ve školství chtějí podporovat výuku cizích jazyků a technické obory. Se zavedením školného na vysokých školách nepočítají.
Verdikt MF DNES: Plány hnutí ANO znějí až velkolepě, problém je, že jde o amatérismus, v programu chybí odpověď na otázku, jak jednotlivé změny udělají.

 

Sociální byty, podpora učilišť a vyšší pojistné bezdětným

 

Na splnění plánů KSČM pro rodinu by se musela zázračně nastartovat ekonomika. Státní rozpočet by se dost „zapotil“. Jako základní problém vnímají komunisté nepříznivý demografický vývoj. Chtějí zvýšit porodnost a motivovat mladé k plození potomků. Nabízejí přechodné sociální byty, plošné přídavky na děti bez ohledu na výši příjmu i zákonem dané místo v mateřské škole od tří let věku dítěte. Vzdělání chtějí dostupné pro všechny, jako by nyní nebylo. Podporují učiliště a řemesla na úkor všeobecného vzdělání. Chtějí srovnávat počet absolventů škol a volná pracovní místa. Společný vyměřovací základ obou manželů by podle KSČM vyřešil znevýhodnění žen, které se starají o děti na rodičovské dovolené a často se ani poté nemohou naplno věnovat kariéře kvůli péči o rodinu. Ten, kdo děti nemá, by měl podle komunistů na svůj důchod přispět vyšším odvodem pojistného, v tom se shodují s lidovci. „Není možné, aby se někomu žilo lépe bez dětí. Někdo mu musí vydělávat na důchod,“ uvádí poslanec Miroslav Opálka.
Verdikt MF DNES: Sliby tak finančně náročné pro státní rozpočet, že jsou naprosto nereálné. Změny ve školství jdou proti moderním trendům ve výuce.

 


Chceme všeobecnější vzdělání pro všechny.
Ochráníme ženy a děti

 

V sociální oblasti nabízejí zelení snad největší penzum služeb pro všechny znevýhodněné skupiny. Postiženým by rádi umožnili co největší začlenění do normálního života. Všichni by si podle nich měli mít možnost vybrat, jak dlouho chtějí pobírat rodičovský příspěvek, tedy i ženy s nižšími příjmy, kterým to v současné situaci umožněno není. Do péče o domácnost chtějí aktivně zapojit muže, hodlají podpořit také otcovskou rodičovskou dovolenou. Jak je k tomu budou motivovat, však nepíší. Slibují místa v mateřských školách pro všechny děti od tří let. Aby měli rodiče čas na práci, nabízejí flexibilní úvazky, na péči o seniory chtějí zřídit institut pečovatelské dovolené. Není však jasné, jestli na tolik výdajů zbudou v rozpočtu peníze. Zabývají se také právní ochranou dětí - navrhují vznik úřadu dětského ombudsmana. Ve školství bojují proti předčasné selektivnosti. Podobně jako lidovci chtějí omezit počet víceletých gymnázií a soustředit se na zvyšování kvality základních škol. Prosazují také větší podíl všeobecné složky ve výuce na středních školách. Úzké oborové zaměření neprospívá flexibilitě na trhu práce.
Verdikt MF DNES: Program je poměrně finančně náročný. Posílení všeobecné složky ve 2 výuce dětí lze přivítat, podle odborníků se má školství vydat právě tímto směrem.

 

 

O autorovi| Jana Blažková Markéta Březinová, reportérka MF DNES reportérka MF DNES