Sv. Václav je vzorem odpovědného politika

Stará Boleslav (vot) – Krátce před poutní bohoslužbou 28. září na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi jsme hovořili s poslankyní za TOP 09 Helenou Langšádlovou, která Národní svatováclavskou pouť rovněž navštívila. Náš rozhovor jsme začali jak jinak než sv. Václavem. Tento krátký úryvek, složený ze dvou otázek a dvou odpovědí, vám nyní přinášíme. Zbylá a mnohem obsáhlejší část rozhovoru bude publikována v tištěném vydání Polabského TOKu 12. října 2011. Poslankyně Langšádlová má řadu zkušeností a aktivit, témat k rozhovoru tedy bylo mnoho. Patří sem kupříkladu rušení dětských ústavů, rozpočtové určení daní, zefektivnění provozu školek, omezování veřejné dopravy, ale i pravděpodobná kandidatura Heleny Langšádlové na hejtmanku Středočeského kraje v následujícím roce.

Setkáváme se při příležitosti Národní svatováclavské pouti. Co pro vás tato pouť a odkaz sv. Václava znamená?
Je potřeba říci, že žijeme v zemi, která má bohatou historii a je tady mnoho epoch a osobností, které bychom si měli připomínat. Historie naší země je velmi hodnotná a ke kořenům naší státnosti neodmyslitelně patří sv. Václav. Tento patron české země se na jedné straně zasloužil o rozšíření křesťanství, a z této víry přenesl do naší společnosti hodnoty, na kterých dodneška stojí a měla by stát. Na druhé straně je připomínán jako zakladatel české státnosti, byť samozřejmě pojetí státu v době sv. Václava bylo jiné, než v dnešních dnech, tak je potřeba říci, že to byl i politik. Jako politik se choval zodpovědně, a v situaci, v které se nacházel, také realisticky. Je to vzor politika, který nám má i dnes, svým jednáním a přístupem co říci.

Domníváte se, že v současné době existuje nějaký politik, který by alespoň částečně naplňoval, či přinejmenším se o to snažil, tento vzor?
To je velmi těžká otázka. (úsměv) V tuto chvíli bych nechtěla úplně personifikovat. Myslím si ale, že naše strana se snaží o obojí – jak o odpovědnou politiku, tak i o připomínání si hodnot, na kterých evropská křesťanská civilizace stojí.

Celý rozhovor: Polabský TOK (12. 10. 2011)

pátek, 30. září 2011 v 12.02 | autor: vot

http://www.itok.cz/clanky/zpravodajstvi/sv-vaclav-je-vzorem-odpovedneho-politika/ 

 

Přílohy

  • Helena LangšádlováHelena Langšádlová