Tisková zpráva: Destrukce systému autobusové dopravy začala. Může to skončit vyhazováním lidí z autobusů.

Pouhých 9 dnů před koncem roku Rada Středočeského kraje schválila nařízení, kterým dochází k destrukci jednoho z hlavních pilířů každé integrované dopravy – jednotného tarifu. Kraj při rozhodování opět ignoroval hlas Prahy a středočeských obcí, které dopravu spolufinancují ze svých rozpočtů a se zdražením nesouhlasily.
PORUŠENÍ KRAJSKÝCH PRAVIDEL OHROŽUJÍCÍ CESTUJÍCÍHO.
Nařízení Kraje ze dne 21.12.2011 doslova umožňuje dopravcům vybrat si výši jízdného – buď jezdit za nové vyšší ceny, nebo za loňské o 4 % nižší. „Kraj má ale povinnost určit jednotnou výši tarifu a ne že si každý dopravce vybere, co se mu zrovna líbí“, říká Helena Langšádlová, poslankyně TOP 09 za Středočeský kraj a místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru. „Kraj sám takto porušuje vlastní pravidla systému Středočeské integrované dopravy (SID), kde má 'zavést jednotný tarif a slevy pro Středočeský kraj1“, doplňuje Langšádlová.


Dopravce je povinen písemně oznámit Odboru dopravy Krajské úřadu Středočeského kraje do 15 dnů od nabytí účinnosti nařízení, pro jaký tarif se rozhodne. „V praxi se může stát, že předplatní jízdenky u jednoho dopravce budou stát méně než u druhého a lidé přestanou u „dražšího“ předplatné nakupovat. Ale proč by pak měl „dražší“ dopravce akceptovat jízdné „levnějšího“, když ho to bude ekonomicky ohrožovat. V extrémním případě by kvůli neschopnosti Kraje mohl cestujícího vyhodit z autobusu“, vysvětluje Langšádlová nesmyslnost krajského nařízení.


OPĚT JEDNOSTRANNÉ ROZHODNUTÍ. KRAJ JÍZDNÉ ZDRAŽOVAT NEMUSÍ.
Stejně jako dal Středočeský kraj 31.5.2011 jednostranné výpovědi všem autobusovým dopravcům a může zničit Pražskou integrovanou dopravu (PID) k 1.6.2012, nyní jednostranně a nesmyslně zdražuje. Kraj je pouze jedním z několika orgánů v celkovém systému. Nemůže tyto věci dělat OPĚT jednostranně. „Kraj musí jednat s Prahou (v PIDu) a se středočeskými obcemi (v celém Středočeském kraji), protože jsou mnohé významnými spoluplátci dopravy – hradí od 20 až do 45 % nákladů na veřejnou autobusovou dopravu,“ argumentuje krajská zastupitelka Věra Kovářová (STAN).


Místo navýšení jízdného o 4 % kraj mohl zrušit nekoncepční slevy při bezhotovostních platbách v rámci SID a zrušit středočeskou „specialitu“ – diskriminační žákovské jízdné zdarma. „Slevy ve výši 6,25 až 20 % v bezhotovostní platbě v SIDu bezkontaktní čipovou kartou způsobují dramatický propad příjmů v SID. Odstraněním těchto slev bude mít SID více financí, než potřebuje,“ vypočítává Langšádlová a dodává: „Zrušení diskriminačního žákovského jízdného zdarma by do systému přineslo dalších 100 milionů. Hejtman Rath se však rozhodl své Středočechy zbytečně finančně „ždímat“.“


Ing. Věra Kovářová, krajská zastupitelka mobil: 605 984 253, e-mail: vera.kov1@seznam.cz
Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně mobil: 725 447 224, e-mail: langsadlovah@psp.cz