TOP 09 podporuje dětské skupiny. Chce však zachovat i existenci alternativních zařízení

„Poslanci TOP 09 dlouhodobě volali po vzniku dětských skupin jako další pomoci pro pracující rodiče. Náš názor se v této věci nemění,“ uvedla místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová.

 

„Na druhou stranu - zákon má některé nedostatky. Tím hlavním je skutečnost, že ohrožuje existenci alternativních zařízení jako jsou lesní školky nebo některá rodinná či mateřská centra. Zavádí totiž pro ně povinnost registrace a splnění pravidel podle tohoto zákona,“ dodává Langšádlová.

 

Poslanci TOP 09 nechtěli dál odkládat přijetí zákona, který ulehčí život mnoha rodičů a rozhodli se proto normu podpořit.

 

Protože ale neprošel pozměňovací návrh umožňující zachování alternativních zařízení péče o předškolní děti, začne TOP 09 pracovat na novele, která by odstranila překážky pro fungování stávajících rodinných a mateřských center i lesních školek. Novelu, která by zohlednila jejich specifické podmínky, předloží na podzim.

 

„V zákoně je stanovená ochranná lhůta jednoho roku. V této době se proto budeme soustředit na to, aby vláda upravila normy tak, aby mohla alternativní zařízení fungovat stejně, jako doposud,“ dodala poslankyně Věra Kovářová (klub TOP 09 a Starostové). Tento návrh už diskutovala také s ministryní práce a sociálních věcí, která veřejně slíbila, že vyjedná úpravy.
 
 
Martina Týblová, tisková mluvčí