TOP 09: Vláda podporuje korupci

Helena Lagšádlová, místopředsedkyně TOP 09


Vládní politika: veřejné peníze pro vyvolené

 

 

 

Za první rok svého mandátu zadala vláda více než 3 tisíce zakázek v hodnotě přes 30 miliard korun zcela bez výběrového řízení. Je tak nejméně transparentní v historii zadávání veřejných zakázek. Oproti minulým rokům se výrazně zvýšila neprůhlednost nakládání s veřejnými prostředky.

Objem zadávání veřejných zakázek bez výběrových řízení je přiložen v grafu*.„Je zřejmé, že vládní strany, které měly plná ústa boje proti korupci, korupční prostředí naopak zhoršují a chovají se v přímém rozporu se svými sliby,“ řekla místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová.

Objemem těchto netransparentních veřejných zakázek je Česká republika nejhorší ze všech zemí EU. Vláda tak zvyšuje nedůvěru nejen domácí, ale i mezinárodní veřejnosti ve férovost konkurenčního prostředí. Zakázky bez výběrového řízení by měly být využívány pouze výjimečně.

„Není pak překvapivé, že v rámci své prokorupční politiky vládní strany dělají vše pro to, aby zablokovaly zákon o Registru smluv, který už rok marně ve sněmovně prosazují poslanci klubu TOP 09 a Starostové,“ dodal předseda klubu Miroslav Kalousek.
Martina Macková, tisková mluvčí