TOP 09: Závory na hranicích nechceme


Země Evropské unie čelí bezprecedentní imigrační krizi v novodobé historii. Na hranicích Evropy stojí 25 milionů lidí, kteří ve strachu o život utíkají ze svých domovů. Tato situace se týká každého z nás, bezpečnosti našich domovů, naší svobody A ostatních hodnot, na kterých stojí evropská civilizace.

 


TOP 09 jako evropská strana předkládá vlastní návrh řešení evropské imigrační krize. „Česká republika se nepotýká s výraznými problémy integrace, plynoucími z velkého množství cizinců, kteří mezi námi žijí. Chceme uchovat tuto výjimečnou pozici naší země, aniž bychom však oslabili princip solidarity, která k naší politice bezpochyby patří,“ říká předseda Karel Schwarzenberg.


Předsednictvo strany v úterý schválilo stanovisko k této problematice. Opírá se o principy humanity, ochrany lidských práv a solidarity, ale také odpovědnosti a důsledně nepopulistického pohledu.


„TOP 09 je přesvědčena, že dlouhodobá migrační a integrační politika musí zůstat v kompetenci národních států, na evropské úrovni však musí být koordinována. Migrační politika se musí opírat o křesťanské hodnoty a evropskou tradici naší země. Stejně jako my, musí uprchlíci nejenom dodržovat naše zákony, ale i respektovat člověka jako takového, mít odpovědnost za své činy, respekt ke svobodě a chápat, že stejně jako jiné evropské země oddělujeme právo a víru. Máme povinnost nabídnout pomoc těm nejpronásledovanějším skupinám obyvatel, například křesťanům ze Sýrie, Iráku a Egypta,“ vysvětlila stanovisko TOP 09 Helena Langšádlová, která novináře také seznámila se šesti návrhy opatření.


Místopředseda poslaneckého klubu František Laudát navrhl předsednictvu, aby poslanci TOP 09 otevřeli ve sněmovně debatu o pomoci křesťanským komunitám v Sýrii, Iráku, ale i v Egyptě, včetně možnosti přijetí omezeného počtu na naše území.


 „Ve světle toho, co se odehrálo ve Francii, je toto téma o to aktuálnější. Evropa by měla daleko více přemýšlet o tom, jak mít více informací o svých občanech, kteří se vrací ze zemí ovládaných islámským státem a ostatních oblastí. Jsem přesvědčen, že by tato tragická událost neměla vést  k radikálním úvahám o uzavření Evropy před lidmi, kteří pomoc skutečně potřebují a jsou masově popravováni,“ míní místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.
Tiskovou zprávu doplňuje Stanovisko TOP 09 k evropské imigrační krizi.


Praha 14. ledna 2015    Martina Týblová, mluvčí TOP 09