Tři úkoly pro hejtmana: nemocnice, jízdné, dluhy

Od ostatních regionů v zemi se politika Středočeského kraje liší v mnohém. MF DNES vybrala tři specifické problémy kraje a zeptala se kandidátů na hejtmana, jak se k nim postaví v případě svého vítězství ve volbách. 

STŘEDNÍ ČECHY Kde jezdí část žáků a středoškoláků do školy zadarmo? Je to právě a jen v kraji vedeném Davidem Rathem (ČSSD). To on dal takový slib voličům před minulými krajskými volbami. Za žákovské jízdné vloni kraj zaplatil podle Ratha 35 milionů korun, v prvních letech platil daleko více. Po zavedení v roce 2009 a 2010 stálo jízdné přes 180 milionů korun.
Jako stínový ministr zdravotnictví Rath také zcela po svém proměnil strukturu a způsob práce krajských nemocnic, kterým v lecčems velí nemocnice v Kladně.


Kraj se stal jedinečným i výší svého dluhu. Ten nabral za minulého i současného vedení. Podle ministerstva financí činil na konci loňského roku dluh kraje 3,7 miliardy korun. Částka však nezahrnuje dluh, který mají krajské nemocnice, jsou to totiž od kraje oddělené akciové společnosti. Příští hejtman se bude muset s dluhy poprat v první řadě.
Na tři otázky odpovídá nejprve dáma, krajská zastupitelka a poslankyně Helena Langšádlová, kandidátka TOP 09 a Starostů. Druhý odpovídá kandidát ODS, zastupitel kraje a primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati. David Rath obhajuje svou politiku a prozrazuje své plány na konci trojrozhovoru. 1. Zachováte strukturu pěti krajských nemocnic jako akciových společností s tím, že je zastřešuje kladenská nemocnice?


Langšádlová: Určitě budeme usilovat o zachování pěti nemocnic. Podobný styl řízení musí být zachován, pokud se jedná o akciové společnosti. Ráda bych prověřila jejich hospodaření, hlavně některé podivné investiční akce. Když nedávno ministerstvo zdravotnictví požádalo o podklady o hospodaření nemocnic, hejtman Rath tak odmítl učinit.
Nwelati: Ano, pět oblastních nemocnic zůstane páteří zdravotnické sítě vlastněné Středočeským krajem. Budou však samostatnými subjekty a budou řízeny výhradně vedením těchto společností a valnou hromadou, tedy Radou Středočeského kraje. Hlavním úkolem v této oblasti bude zkvalitňovat zdravotní péči, tím zvýšit příjmy nemocnic a stabilizovat jejich ekonomickou situaci.


Rath: Ano, stále bychom však chtěli jejich budoucí transformaci na neziskové organizace.
2. Je nutné, aby kraj dál proplácel dětem žákovské jízdné? Kolik takový systém stojí? Co je přínosem proplácení žákovského jízdného? Langšádlová: Žákovské jízdné zdarma byl pouze populistický krok. V letech 2009–2010 za ně vyplatil kraj 185 milionů korun, tedy částku, o kterou byly sníženy prostředky na autobusovou dopravu. Žákovské jízdné neřeší ani podporu sociálně slabších studentů, ani je nemohou využívat ti, kteří jezdí do pražských škol. Navíc je spojeno s administrativní zátěží jak pro žadatele, tak pro školy a krajský úřad. Přínos není žádný. Není možné vyplácet žákovské jízdné a rušit spoje, kterými také žáci jezdí do škol.


Nwelati: Nutné to určitě není. Důležitější než proplácení jízdného je zajistit kvalitní síť dostupných školských zařízení. Jaký je přínos proplácení jízdného? Je to sociální pomoc všem těm, kteří si o ni požádají, a to bez rozlišení ekonomické situace žadatelů. Efektivnější pomocí by bylo poskytování stipendií a to je to, co bych chtěl případně výrazně posílit. Stipendia jsou adresná a motivační pomoc, která pomůže sociálně slabším, ale také žáky motivuje k lepším výsledkům studia.
Rath: Jde o podporu venkovských rodin bydlících v obcích, kde není škola. Tyto rodiny jsou znevýhodněny oproti dětem v obcích, kde školy jsou a nemusí dojíždět.
3. Jak pomůžete kraj zbavit dluhů? Dluhy kraje

tvořily koncem loňského roku 3,7 miliardy korun, a byl tak nejvíce zadluženým krajem v zemi.


Langšádlová: Je nutné zastavit mrhání zdroji na podporu spřátelených starostů, žákovské jízdné, sebeprezentaci osoby hejtmana, nejasné zakázky, jako jsou losovačky na opravy cest, nový pavilon v mladoboleslavské nemocnici, zakázky, kde figuroval pan Bušina (bývalý poradce hejtmana a manažer středočeských krajských nemocnic, policie ho kvůli jeho jiné činnosti obvinila z rozsáhlých daňových podvodů, pozn. red.). Navrhujeme, aby každý výdaj nad 30 tisíc kraj uveřejňoval a současně byly zveřejněny všechny smlouvy, jak navrhuje v novele zákona kolega Jan Farský (poslanec TOP 09, pozn. red.). Současně chci vnést pořádek a veřejnou kontrolu do systému dotací.


Nwelati: Skutečné zadlužení Středočeského kraje je mnohem větší. V tom by však nebyl problém, pokud by se půjčené peníze používaly výhradně na zhodnocení majetku a neprojídaly se na běžném provozu. Kraj bych zbavil zadlužení snížením nákladů na běžný provoz, a to například zeštíhlením úřadu, výběrovými řízeními na spotřební materiál, zefektivněním a zrychlením práce úředníků a všemi dalšími manažerskými opatřeními.

Rath: Dluh kraje je větší. Celkově splácíme téměř 9 miliard korun, které plynou z úvěrových smluv podepsaných za Petra Bendla. Jen v letošním roce jsme z tohoto dluhu zaplatili půl miliardy korun a ve splácení se bude pokračovat i v dalších letech.

Foto popis| „Je nutné zastavit mrhání se zdroji například na žákovské jízdné.“ Helena Langšádlová (TOP 09 a Starostové)
Foto popis| „Peníze musí být efektivněji využívány tak, aby nebyly projídány.“ Raduan Nwelati (ODS)
Foto popis| „Splácíme 9 miliard, jež plynou z dříve podepsaných úvěrových smluv.“ David Rath (ČSSD)
Foto popis| Vyjádřete se! Jaký hlavní problém musí řešit nový hejtman? Jak se změnil kraj za čtyři roky vlády ČSSD? Co je nyní největší problém? Pište na martin.filip@mfdnes.cz

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy

http://archiv.newton.cz/mf/2012/05/03/b1b36f829bc7b182eb7391e4c2f0cb69.asp

Mladá fronta DNES | 3.5.2012 | Rubrika: Střední Čechy | Strana: 2 | Autor: Martin Filip |