Uctění památky prezidenta Václava Havla

V úterý 20. prosince 2011 se v budově Poslanecké sněmovny uskutečnilo Smuteční shromáždění k uctění památky prezidenta Václava Havla, za účasti poslankyň, poslanců a členů vlády ČR.

 

Již od 9.00 hodin měli účastnící možnost připojit svůj podpis do kondolenčních listin na pietním místě v předsálí zasedací místnosti, kde budou kondolenční listiny vystaveny až do středy do 16.00 hodin.

     V 10.00 hodin bylo zahájeno Smuteční shromáždění v hlavním jednacím sále, kde s projevem vystoupila předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Poslanci si památku Václava Havla připomněli i krátkým úryvkem z jeho projevu k zákonodárcům. Na závěr zazněla státní hymna a Smuteční shromáždění bylo ukončeno.

Přílohy

  • Helena LangšádlováHelena Langšádlová