Věřitelé: dlužníci přestanou splácet

České asociaci věřitelů se nelíbí návrh zákona, podle něhož za vymáhání dluhů do deseti tisíc korun nenáleží advokátům žádná odměna, pokud tak výslovně nerozhodne soud.

 

 


Asociace se bojí, že dlužníci pak nebudou vracet své závazky, protože věřitelům se nevyplatí jejich vymáhání.


 Návrh na zrušení práva na náhradu odměny za zastupování v tzv. bagatelních sporech předložila skupina poslanců v čele s Helenou Langšádlovou (TOP 09). Tento návrh je nyní poslanci projednáván.


„Představte si malíře pokojů, kterému majitel bytu nezaplatil deset tisíc za práci, či spotřebitele, který reklamoval boty a nedostal peníze zpět. I když jsou v právu, budou muset své pohledávky vymáhat na své náklady, a pokud se bude dlužník bránit a odvolávat, zaplatí svému advokátovi nakonec výrazně víc, než kolik vysoudí. Přitom nebude mít jistotu, že soud přiřkne jeho advokátovi odměnu,“ uvedl prezident asociace JUDr. Pavel Staněk.


 Navrhovaná změna zákona usiluje o zrušení odměny za právní zastupování v řízení, ve kterém bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 10 tisíc korun. Její předkladatelé tím chtějí zabránit obchodu s drobnými dluhy a z něj plynoucímu nadměrnému zadlužování občanů. To už ale soudy výrazně utlumily, když vymahačům odměny zkrouhly.

 

Právo | Rubrika: Trhy & ekonomika | Strana: 15 | Autor: (gin)