Vládní návrh transparentnost místních dotací nezajistí

 

Kvůli neprůhledným dotacím byli zatčeni politici a úředníci z mnoha koutů republiky.

Nejvíce medializované případy se staly ve Středočeském, Jihočeském či Ústeckém kraji, kde již padly také pravomocné tresty.  V minulém volebním období jsem proto s kolegy předložila návrh, jak krajské dotace zprůhlednit, ale rozpuštěním sněmovny padl pod stůl. Nyní se vláda mým návrhem inspirovala, ale dopustila se několika chyb, které je potřeba napravit.


Za systémové pokládám rozšíření návrhu také na obce. Předložená vládní verze ale předpokládá pouze zveřejnění záměru poskytovatele dotace a dále smluv uzavřených s příjemci. Tyto zveřejněné informace nedávají veřejnosti detailnější přehled o průběhu celého procesu. Je proto potřeba doplnit jej o dodatečné údaje.


Například se jedná o seznam neúspěšných žadatelů. Kraj či obce by měly zveřejnit, které žádosti odmítly a z jakého důvodu. Veřejnost by se měla dozvědět, že žadatel neuspěl nikoli proto, že se znelíbil panu hejtmanovi či starostovi, ale protože nesplnil konkrétní kritéria.


Dále, vládní návrh předpokládá, že poskytovatel bude povinen zveřejnit svůj záměr udělit dotaci. Nejsou zde však stanovena žádná podrobnější pravidla pro případné změny záměru. Přitom v praxi může často docházet k tomu, že některé podmínky nejsou stanoveny správně či jednoznačně. Změna navíc může rozšířit okruh způsobilých uchazečů, ale ti už nebudou mít stejné podmínky jako ti původní. To nepovažuji za správné.


Pro řešení výše uvedených problémů jsem předložila pozměňovací návrh. Umožní mnohem větší veřejnou kontrolu a napravuje nedostatky vládní verze. Věřím, že bude přijat všemi, kteří se přihlásili k principu, že daňový poplatník má právo sledovat každou svou korunu ve veřejných rozpočtech.


Helena Langšádlová, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09