Všem obcím Středočeského kraje

Praze dne 6.2.2012

Předmět: STAROSTOVÉ, NENECHÁME VÁS VE ŠTYCHU – odborné připomínky k nabídkovému řízení Středočeského kraje ze 12.1.2012


 Vážená paní starostko, vážený pane starosto!


S ohledem na vývoj v posledních měsících, se na nás někteří z vás obrátili s žádostí o zaslání stanoviska k dopravní situaci. Hejtman Rath Vám dne  12.1.2012 rozeslal informace o přípravě nabídkového řízení na výběr dopravců s žádostí, abyste se vyjádřili, zdali se Vaše obec / město připojí ke krajskému nabídkovému řízení.
Odborníci v našem okolí k tomuto staví NEGATIVNĚ. Doporučují NEPŘIPOJIT SE k nabídkovému řízení. Důvody, které je odrazují, jsou tyto:
- Kraj opět obcím neposkytuje žádné základní informace o dopravním systému, který míní soutěžit. Zcela chybí informace o:
a) typu dopravním systému (už návrh Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje nepočítá s integrovaným systémem propojeným s Prahou a naopak usiluje o totální izolaci středočeské dopravy),
b) propojení autobusové dopravy s vlakem (Středočeský kraj se očividně nesnaží ani v rámci tohoto nabídkového řízení zohlednit jakékoliv propojení),
c) jakékoliv „dopravní dohodě“ s Prahou (pokud Středočeský kraj nebude mít smluvně zajištěno, že se středočeské autobusy vůbec dostanou na území Prahy, tak nemůže řádně soutěžit; ukončením integrace mezi Prahou a Středočeským krajem bude muset Praha nahradit příměstské autobusy MHD a stávající terminály nebudou kapacitně stačit
d) odbavovacím systému (systém odbavení není vůbec definován, ale měl by být dopředu jasně stanoven a měl by být propojitelný s ostatní dopravou. Nesmí izolovat Středočeský kraj od všech ostatních krajů a systému odbavení ve vlacích a tím znemožnit jakoukoli integraci s železnicí i další autobusovou dopravní obslužností),

- Kraj stále dokola obcím zamlčuje, že se vlastně nemohou stát přímými objednavateli nově vysoutěžené dopravy - nebudou nově objednatelem ve smlouvě o veřejných službách s dopravcem. Kraj bude nejen soutěžit, ale především objednávat i za ně (Kraj se totiž „nějak“ opomněl dohodnout s obcemi  a Prahou v červenci 2011 na společném oznámení nabídkových řízení  do Evropského věstníku, proto se nikdo z nich nemůže stát po uskutečněné jednostranné soutěži objednavatelem dopravy). Kraj by dle těchto podmínek dopravu objednával dle svého „mínění“ a obce i Praha by za ni bez jakékoliv možnosti ovlivnění platily přímo do krajské pokladny. Smlouva o centrálním zadavateli je pouze procesní krok, který by obcím umožnil aktivně se zúčastnit nabídkového řízení (obdobně jako při zadávání klasických zakázek více zadavateli) – např. účastí zástupců v komisi apod., ale nezaručuje žádnou míru budoucího vlivu na dopravní obslužnost.


- Dalším výsměchem dokumentu o nabídkovém řízení považujeme větu, kdy Kraj bude v případě připojení se nabídkovému řízení po Vaší obci žádat informace o „předpokládaném objemu dopravních služeb v členění na spoje a předpokládané kilometry“.  Celá krize ve středočeské dopravě vznikla kromě jednostranných výpovědí dopravcům a dalších chybných kroků Kraje z toho, že Kraj už druhý rok není schopen stanovit ekonomické parametry smluv k zajištění základní dopravní obslužnosti (ZDO) v PID. Nebyla stanovena v roce 2011 a není ani pro rok 2012. Avšak bez krajské ZDO Vaše obce přece nedokážou stanovit ostatní dopravní obslužnost (ODO)!


Dle dosavadních jednání většina měst, obcí a dopravních mikroregionů se k nabídkovému řízení Kraje NEPŘIPOJÍ a smlouvy DOPRAVCŮM NEVYPOVÍ, neboť podmínky diktované Krajem jsou pro ně zcela neakceptovatelné. Stejně tak Praha žádné výpovědi podávat nebude a nepřidá se k žádnému nabídkovému řízení.


V současné době usilovně pracujeme na krizovém scénáři dopravní situace. Intenzívně jednáme s Prahou o záchraně systému od 1.6.2012 do krajských voleb na podzim 2012. Ujišťujeme Vás, že ve spolupráci se všemi odborníky se budeme snažit zachovat alespoň základní parametry autobusové dopravy ve Středočeském kraji. V žádném případě nenastane absolutní kolaps. Z důvodu jednostranného výpadku peněz Středočeského kraje na autobusovou dopravu však bohužel na některých autobusových linkách dojde:

- k omezení množství dopravních spojů
- k přestupům cestujících na hranicích Prahy
Přesnější informace Vám budeme schopni poskytnout v průběhu března, nejpozději dubna 2012.
Seznamte prosím s tímto dopisem své zastupitele. Jakékoliv doplňující dotazy Vám zodpovědí námi oslovovaní odborníci, a proto dotazy směřujte na nás.


S pozdravem
Mgr. Luděk Kudláček,
koordinátor středočeské odborné komise pro dopravu
TOP 09 / Starostové
mobil: 731 60 38 60
e-mail: kudlacek@top09.cz


Ing. Věra Kovářová,
krajská zastupitelka
Středočeského kraje (STAN)
zastupitelka obce Chýně
mobil: 605 984 253
e-mail: vera.kov1@seznam.cz


Mgr. Helena Langšádlová,
poslankyně TOP 09
za Středočeský kraj
mobil: 725 447 224
e-mail: langsadlovah@psp.cz