Výdajové paušály bez emocí

Nedávné diskuse o možném snížení tzv. výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se opět dostaly do zbytečně emotivní roviny. Znovu se rozhořel dlouholetý spor o odvodech zaměstnanců a živnostníků. Zapomíná se však, že jedno opatření nesmí být vytrháváno z kontextu celé daňové reformy. Snížení paušálů by tak vůbec nemuselo znamenat zvýšení odvodového zatížení OSVČ, ani zvýšení administrativních nákladů.

Situaci nepovažuji za černobílou. Zástupci živnostníků správně argumentují, že oni nepožívají pracovněprávní ochrany jako zaměstnanci, nemají nárok na odstupné, dovolenou, minimální mzdu atd. a vytvářejí pracovní místa. Naproti tomu existují argumenty porovnávající např. odvody daně z příjmu, kdy OSVČ za prvních sedm měsíců tohoto roku neodvedly dohromady ani korunu, naopak jim bylo vráceno kolem miliardy Kč. Připomeňme, že to negativně dopadá také na rozpočty mnoha obcí, protože 30 % daně z příjmů OSVČ je příjmem té obce, kde podnikatel sídlí.

 

Další fakta, která uvádí Ministerstvo financí, jsou taktéž neopominutelná. Výdajové paušály máme v podstatě nejvyšší v Evropě a zároveň již neslouží původnímu účelu, pro který byly do daňového systému zavedeny. Místo snížení administrativních nákladů a úlevy od komplikovaného účetnictví se paušály začaly využívat ke snížení daňové povinnosti pro ty, kteří mají náklady v porovnání s výnosy nízké. To je případ především různých poradců a konzultantů na rozdíl od řemeslníků a zemědělců, kteří mají náklady vysoké. Zde paušály svou původní roli většinou plní.

 

Řešíme tedy rozpor mezi snahou o objektivní zjištění nákladů, a tím i odvodové povinnosti, a snahou o nezatěžování OSVČ nadměrnými administrativními náklady. Předložená daňová reforma, která zatím nepočítá se změnami v paušálech, by mohla tento rozpor vyřešit. Přináší totiž významné úlevy pro OSVČ ve formě snížení odvodů na sociální pojištění a zároveň se jich nebude týkat ani daň z úhrnu mezd. Tu budou platit za své zaměstnance, nikoli za sebe. Reforma také umožní zřídit Jedno inkasní místo (JIM), díky kterému výrazně ubude papírování i povinnost obíhat několik úřadů současně.

 

Za této konstelace je možné uvažovat o mírném snížení sazeb výdajových paušálů, především u neřemeslných a nezemědělských profesí. Všechna opatření dohromady by odvodové zatížení živnostníků nezvýšila, což by bylo zcela v souladu s programovým prohlášením vlády i přáním premiéra Nečase. Zároveň by se kvůli JIM a dalším opatřením ani nezvýšily celkové administrativní náklady.

 

Helena Langšádlová, místopředsedkyně rozpočtového výboru PSP ČR (TOP 09)

 

http://langsadlova.blog.idnes.cz/c/210380/Vydajove-pausaly-bez-emoci.html

idnes.cz - blog | 15.9.2011 | Strana: 0