Vyhlášení soutěže Obec přátelská rodině

Poslankyně Helena Langšádlová se po pátečním zasedání Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti účastnila jako jeden z pořadatelů slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Obec přátelská rodině.

 

Soutěž pravidelně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příjemnou akci zahájil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, které vyzdvihl zásadní cíle soutěže. Poté ve své promluvě Helena Langšádlová upozornila na význam rodiny a mezigenerační solidarity v kontextu spokojené obce.

Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center poukázala na zásadní roli fungujících mateřských center. Předseda Asociace center pro rodinu Jan Zajíček připomněl pravidla soutěže a s poděkováním se obrátil na zástupce zúčastněných obcí. Následně proběhlo předávání slavnostních diplomů jednotlivým oceněným obcím. Na ukončení slavnostního ceremoniálu navázala prohlídka prostor Poslanecké sněmovny s pohoštěním.

Přílohy

  • Helena Langšádlová Helena Langšádlová
  • Helena Langšádlová, zástupci oceněných obcíHelena Langšádlová, zástupci oceněných obcí