Zahájení výstavy Europa Jagellonica

Kutná Hora,  19.5.2012

 


Vážené dámy a vážení pánové,

žijme v dynamicky se proměňujícím globalizovaném světě a ne vždy se nám daří zastavit se a zamyslet se nad našimi kořeny, nad naší minulostí.

 

Věřím, že dnes otevíraná výstava je vhodnou příležitostí právě k zastavení a zamyšlení.

 

Období vlády Jagellonců je období zlomovým na pomezí pozdního středověku a novověku. A na našem území dochází k výrazným ekonomickým změnám i ke změnám v postavení panovníka, církve, šlechty a měšťanů. Jsou položeny základy stavovského státu.

 

Tato etapa je i etapou kdy se stejně jako dnes České země po letech izolace snaží zaintegrovat do evropského prostoru.

 

Období vlády Jagellonců nebylo obdobím ideálním, ekonomicky nejúspěšnějším, ale jistě bylo obdobím tolerance, rozmanitosti a otevřenosti.

 

Symbolem tohoto jsou i kompaktáta přijatá na zemském sněmu právě zde k Kutné Hoře, jako hlavní zemský zákon.

 

Tato výstava je jistě i příležitostí uvědomit si historickou a kulturní provázanost středoevropských národů.

 

Tento počin je stopou doby od nás vzdálené půl tisíciletí a já věřím, že pro nás má mimořádný význam, že si při jejím shlédnutí znovu uvědomíme na co vše navazujme, jaké jsou naše historické kořeny, co patří k naší identitě.

 

Znovu si uvědomíme, že v historii naší státnosti je mnoho etap, na které můžeme být hrdi.