Změny v koaliční smlouvě

moderátor
--------------------
V závětří mezi dvěma koly prezidentské volby se trojice vládních stran domluvila na části toho, co by ještě za posledního půldruhého roku mohla stihnout.


 

V koaliční smlouvě prý dotáhla body týkající se veřejné správy, boje s korupcí, legislativy nebo veřejných zakázek, pořád ale zbývá dotáhnout některé sporné body, třeba majetková přiznání při vstupu do politiky nebo přímou volbu starostů. Už od minulé schůzky zůstává koalice na mrtvém bodě, co se týče možného porušení nebo slučování ministerstev, mezi ohrožené druhy se dostal místní rozvoj, kultura, nebo životní prostředí a to budou muset vyřešit až předsedové stran. Já teď do vysílání zvu dvě dámy, vicepremiérku a předsedkyni strany LIDEM Karolínu Peake. Dobrý den. A místopředsedkyni TOP 09 Helenu Langšádlovou. Zdravím vás, dobrý den. Paní Langšádlová, jak bylo řečeno, rozpory přetrvávají nad vstupními majetkovými přiznáními nebo přímou volbou starostů. Jaký je vás názor na tyhle otázky?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně /TOP 09/
--------------------
Dobrý den. Můj osobní názor na ta vstupní přiznání je takový, že bychom ho měli podávat, protože v tuto chvíli je velká nedůvěra veřejnosti v politiku, politikům a já sama osobně nevidím v tomto bodu žádný problém.

moderátor
--------------------
A kdo tedy brání tomu, aby se tento bod jaksi dostal do koaliční smlouvy.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně /TOP 09/
--------------------
Já se omlouvám, já jsem nebyla přítomna včerejším jednáním.

moderátor
--------------------
Ale jste o tom informovaná.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně /TOP 09/
--------------------
Jsem o tom informována, hovořím sama za sebe, že já nevidím v tomto, abychom podávali přiznání k přístupu do politiky, žádný problém.

moderátor
--------------------
Takže můžete říct vy, paní předsedkyně Peake, jak to bylo, kdo tedy kladl odpor k tomu, aby se ta majetková přiznání při vstupu do politiky zavedla?

Karolína PEAKE, vicepremiérka, předsedkyně /LIDEM/
--------------------
Určité pochybnosti o těch vstupních majetkových přiznáních má zjevně ODS. Mě to dost překvapilo vzhledem k tomu, že jsme minulý týden na vládě schválili novou protikorupční strategii vlády, která v rámci novely zákona o střetu zájmů s těmito vstupními majetkovými přiznáními počítá. Takže pokud jsme se včera shodli v rámci té kapitoly korupce a veřejná správa v koaliční smlouvě na tom, že budou přijaty všechny body z protikorupční strategie a na tom jsme se skutečně shodli, tak vstupní majetková přiznání jsou v podstatě hotová věc.

moderátor
--------------------
A které body, paní Langšádlová jestli jste informovaná přeci jen o výsledcích toho jednání, zbývá dořešit ještě?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně /TOP 09/
--------------------
Pro nás je zásadní, aby tam byla prorůstová opatření, dokončení zákona o jednotném inkasním místu, snižování administrativní zátěže, podpora exportu například formou vyrovnávání úrokových sazeb, potom prorodinná opatření. Tam se jedná zejména o zavedení dětských skupin. Potom v oblasti například vzdělávání, podpory priorit v rámci nového finančního období Evropské unie a všechny tyto body vlastně mají takového společného jmenovatele, a to je posílení naší konkurenceschopnosti zvýšení zaměstnanosti a zajištění naší budoucí prosperity.

moderátor
--------------------
Tak to jsou body, na kterých předpokládám, že bude koaliční shoda jak se stranou ODS, tak se stranou LIDEM. Ještě zbývá dořešit jedna důležitá věc a to možné rušení nebo slučování ministerstev. O tom by nakonec měli jednat předsedové. Paní vicepremiérko, vy jste se vyjádřila proti možnému zrušení ministerstva pro místní rozvoj. Proč, když jste vlastně sama na vládě předkládala materiál svého času, který měl úspory ve vládní agendě najít?

Karolína PEAKE, vicepremiérka, předsedkyně /LIDEM/
--------------------
Rozhodně prioritou strany LIDEM je přijetí celého toho balíčku, který jsem na vládu předložila a v němž zatím vláda udělala několik změn, tak oproti mnou navrhované úspoře 16 miliard korun jsme se zatím shodli na nějakých 8,5 miliardách a pokud se týká ministerstva pro místní rozvoj, tak já pouze říkám, že nejsme pro pouhé odšroubování tabulky s nápisem ministerstvo pro místní rozvoj bez jakýchkoliv dalších úspor. Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje celou řadu agend, které jsou slučitelné nebo které se přesunou jinam, pokud by se měl tento resort rušit.

moderátor
--------------------
A to jsou jaké agendy, promiňte.

Karolína PEAKE, vicepremiérka, předsedkyně /LIDEM/
--------------------
To je třeba agenda stručně řečeno, takového nejvyššího stavebního úřadu, tedy dohledu nad stavebními úřady, agenda veřejného zadávání a agendy další, ale tyhle dvě jsou rozhodně nezrušitelné a musely by se přesunout na úřady jiné, ačkoliv jsou to v podstatě agendy trochu nadresortní, protože stavební úřad samozřejmě dohlíží na investice, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, zatímco veřejné zadávání je věcí všech ostatních resortů.

moderátor
--------------------
My jsme byli v minulosti svědky toho,že ministerstvo pro místní rozvoj vůbec neexistovalo, čili tyhle agendy by se možná daly někam přesunout. Není ten váš odpor vůči rušení MMR motivovaný tím, že je to vlastně poslední ministerstvo se skutečným portfoliem, které vaše strana drží?

Karolína PEAKE, vicepremiérka, předsedkyně /LIDEM/
--------------------
To rozhodně není, protože i kdybychom se shodli na zrušení ministerstva pro místní rozvoj a já to nevylučuji, tak k němu dojde nejdříve k začátku příštího roku, tedy těsně před volbami, takže s tím bychom žádný problém neměli, jde mi jen o to, aby to slučování ministerstev nebylo pouze jakousi vějičkou, za níž se neskrývá vůbec žádná úspora. Mým skutečným cílem toho balíčku, který jsem předkládala, byly mnohamiliardové úspory ve státním rozpočtu tak, abychom už dál nemuseli zvyšovat daně.

moderátor
--------------------
A co vy, paní Langšádlová říkáte na možné vymazání ministerstva pro místní rozvoj. Nedaly by se ty agendy tady zmíněné přesunout jinam?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně /TOP 09/
--------------------
Já jsem přesvědčena, že zrovna v tomto případě je možné tyto agendy přesunout na jiná ministerstva, ale především nesmí být rušení ministerstev nějak překotné a nesmí například ohrozit čerpání peněz z prostředků Evropské unie, protože je to právě ministerstvo pro místní rozvoj, které je v mnohém garantem, v čerpání těchto prostředků.

moderátor
--------------------
A použila byste stejnou logiku tedy možnost přesunout ty agendy někam jinam, i kdyby se mělo rušit ministerstvo kultury, které vede zástupce vašeho uskupení?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně /TOP 09/
--------------------
Ano, i toto je možné zvažovat, protože například i v případě ministerstva školství nám došlo k takové kuriózní situaci, že při vzniku krajů mnohé agendy, mnohé kompetence byly přeneseny na kraje a současně nedošlo k žádnému snížení počtu pracovních míst na samotném ministerstvu. To je jeden z jevů, na který bylo dlouhodobě poukazováno, takže je vidět, že například i na ministerstvu školství musí být dostatečný prostor pro snižování agend.

moderátor
--------------------
Ještě se mluvilo o slučování ministerstev průmyslu a životního prostředí. Odmítavý názor TOP 09 na tenhle potenciální krok je znám, ale co na něj říkáte vy, Karolíno Peake.

Karolína PEAKE, vicepremiérka, předsedkyně /LIDEM/
--------------------
Tak byl to jeden z návrhů v tom úsporném balíčku, na kterém se zatím vláda neshodla a odsunula jej nejen na K9, ale do té druhé etapy, o níž bude ještě jedna porada ekonomických ministrů. Já myslím, že musíme být trošku realističtí v tom, kolik času nám v tomto volebním období ještě zbývá a pokud jsme se definitivně shodli na sloučení ministerstva dopravy a ministerstva průmyslu a obchodu, tak to bude poměrně veliké sousto, se kterým se musí oba ministři resortní, ale i celá vláda popasovat a neměli bychom si dělat větší cíle, než jaké jsme schopni zvládnout. Pokud ale zjistíme, že ta možnost je a budeme o tom jedna porada ekonomických ministrů, pak bych se tomu rozhodně nebránila, ale jak říkám, vždycky musí prvně předcházet zrušení agend a byrokracie a potom teprve zrušení toho úřadu.

moderátor
--------------------
Konstatuje předsedkyně strany LIDEM, Karolína Peake a mluvili jsme také s místopředsedkyní TOP 09 Helenou Langšádlovou. Oběma děkuji, přeji hezký den.

 

ČRo Rádio Česko | 23.1.2013 | 08:08 | Pořad: Rozhovor na aktuální téma |