ZŠ TGM Poděbrady: vznešená dílna vzdělání slaví 75. výročí

Slavnostním zahájením školního roku si před budovou školy připomněli její 75. výročí také dramatizacíPoděbrady – Stále moderní funkcionalistické dámě je už 75 let. Řeč je o budově Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady ve Školní ulici.


V první školní den se žáci, učitelé, rodiče a možná i pamětníci se šli nikoli ve škole,ale před ní, aby jí popřáli mnoho dalších stabilních a rušných let. Ostatně jak pronesl starosta Poděbrad Ladislav Langr, všichni z nás jsou bývalí, stávající nebo budoucí žáci a budovu školy dělají lidé, kteří do ní chodí a starají se o ni.
Takovým člověkem je bezesporu ředitel školy Jindřich Monček, za jehož několikaletého vedení škol

y se budova změnila v bezbariérovou, s moderním vybavením, jako jsou interaktivní tabule ve třídách. Letos na jaře se škola dočkala nového sportoviště v areálu školy.


O škole jsme také psali v souvislosti s tříděním veškerého odpadu do speciálních košů a kontejnerů v areálu školy nebo o aktivním zapojení žáků do celorepublikové čtenářské soutěže.

 

První školní den v ZŠ TGM

Kromě poslankyně Heleny Langšádlové a zástupce rodičů, pana Procházky, popřál škole také moderátor akce a ředitel Městského kulturního centra Jakub Charvát a samozřejmě ředitel školy Jindřich Monček.
Ten ocitoval okresního hejtmana Drábka, který před 75 lety promluvil o škole, jako o paláci, do kterého investovali přednostně před ostatními budovami ve městě. Označil ji za vznešenou dílnu pro výchovu a vzdělávání dětí a přál jí, ať funguje po sto let. Ředitel Monček po rekonstrukcích a modernizaci budovy věří v její kvalitní fungování určitě ještě oněch 25 let. Žáci v dobovém oblečení připomněli začátky školy, kdy začali rozdávat mléko a housku jako školní svačinku dětem při mléčných dnech a výuka byla rozdělena podle náboženského vyznání žáků.


Na schodišti před hlavním vchodem do oslavované budovy sehráli žákovskou dramatizaci s názvem Ukázka z hodiny živočichopisu.


Hodně úspěchů a málo průšvihů popřál zástupce školního parlamentu Jakub Reichrt.

***

Někdejší okresní hejtman Drábek školu označil za vznešenou dílnu pro výchovu a vzdělávání dětí a přál jí sto let slávy.

 

Nymburský deník | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: OLGA HAVRÁNKOVÁ |