Zvýší si politici platy?

moderátorka
--------------------
Ani po včerejšku nemáme jasno v tom, jestli si politici v době krize a utahování opasků zvýší platy, jak kabinetu navrhl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.           
Vláda se totiž dohodla na tom, že nechá rozhodnutí na poslancích. Podrobnosti nabízí Martina Spěváčková.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Do sněmovny vláda pošle pět variant, jak by platy mohly růst. Nejštědřejší počítá s tím, že by se vypočítávaly z trojnásobku průměrné mzdy.

Petr NEČAS, premiér /ODS/
--------------------

V podstatě pošleme do Poslanecké sněmovny legislativní nosič, kde očekáváme širokou a beze sporu výživnou politickou diskuzi.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Říká premiér a šéf ODS Petr Nečas. Rozruch ale návrh budí už teď. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se ohradil vůči tvrzení, že by za vyššími platy politiků stál nález Ústavního soudu.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR
--------------------
Ústavní soud pouze vymezil, dalo by se říci, jak má ta platová základna vypadat ve stavu výlučně soudců a nikoliv ostatních ústavních činitelů.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Nečas odmítl Rychetského slova komentovat. Neměl by prý ale problém s tím, kdyby Parlament řešil platy soudců a politiků odděleně.

moderátorka
--------------------
Tolik shrnutí Martiny Spěváčkové. Premiér Petr Nečas řekl, že ve sněmovně očekává širokou a výživnou diskuzi a širší politickou shodu. Já už teď ve Světě o osmé vítám dva zástupce Dolní komory Parlamentu a to místopředsedkyni TOP 09 a Starostů Helenu Langšádlovou, pěkné ráno.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Dobré ráno.

moderátorka
--------------------
A také místopředsedu ČSSD Lubomíra Zaorálka, hezké ráno i vám.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Dobré ráno přeji.

moderátorka
--------------------
Paní místopředsedkyně, jak vy vnímáte fakt, že vám vláda poslala hned pět variant, jak platy politiků navýšit, a to rozhodnutí nechává na vás? Nebere to jako jakési přesouvání odpovědnosti?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Já si dovolím jenom upřesnit ta úvodní slova. Protože Ústavní soud zcela prokazatelně zrušil platovou základnu pro všechny skupiny. To je první poznámka. A druhou poznámku si dovolím, že Ústavní soud sice v tuto chvíli tvrdí, že můžeme upravit jenom platy soudců, ale o té provázanosti vlastně platů v oblasti soudní, zákonodárné i výkonné, tam několikrát mluví. A mě velmi mrzí postoj soudců, protože zákonodárci si snížili platy vlastně z té základny tři na 2,5. Což je průměrný plat v neziskovém sektoru.

moderátorka
--------------------
Ano, paní místopředsedkyně, ale já jsem se vás ptala, jestli vám vadí, že vám vláda poslala hned několik variant, a že sama nerozhodla o té konkrétní.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Tak i kdyby vláda poslala jenom jednu variantu, tak může dojít na půdě Poslanecké sněmovny k diskuzi. Samotný fakt, že poslala více variant, mně nevadí. Ale já mám vážné obavy, že bude muset hledat ještě jinou variantu. Protože všech pět variant, které připraví vláda, se budou týkat toho, že bude zachována provázanost těch platů pro zákonodárce, vládu i

obecné soudce. A v tuto chvíli musíme připustit i tu variantu, kterou dnes nebo včera deklaroval Ústavní soud, že můžeme rozdělit to odměňování zákonodárce, vládu.

moderátorka
--------------------
Ano a na to se vás za chvíli zeptám. Dejme teď prostor i panu místopředsedovi. Pane místopředsedo, vám ten nejasný vládní návrh ohledně zvyšování platů vadí nebo ne?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Mě vadí to, že když opozice dává návrhy zákonné vládě, tak nám je vláda vrací často i ... podle mě takovými detailními připomínkami, že jsme něco neudělali přesně a správně. A tady, když ministr Drábek evidentně pošle, nebo dá paskvil do vlády, tak to prostě vláda schválí v téhle podobě, jak jsme slyšeli, a posílá to Parlamentu, aby si si s tím poradila. A navíc, já se prostě obávám, že vláda tady ani ministr Drábek ani Nečas neříkali pravdu, když prostě tvrdili, že je třeba přikročit ke zvyšování platů ústavních činitelů.

moderátorka
--------------------
Vy už jste, vy už jste dal, pane místopředsedo včera jasně najevo, že vy s tím zvyšováním platů ústavních činitelů obecním nesouhlasíte. S tím, že platy politiků by se teď neměly zvyšovat vůbec. Chápu to tedy správně tak, že budete podporovat tu variantu, kterou zástupci vlády tedy také připustili, a kterou už i paní Langšádlová zmínila tedy, že se platy soudců budou řešit odděleně od jiných ústavních činitelů?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Ale samozřejmě, vůbec nechápu, co to tady vláda hraje. My jsme teď ve sněmovně schvalovali opatření, které se týká důchodového pojištění a které znamená, že se reálně budou snižovat důchody. Zároveň zvýšení DPH, zvyšování ceny základních potravin, léků. Teďka, jestliže nejsou peníze pro hasiče, jako pro policii, snižují se objemy třeba sociálních dávek a tady zároveň vláda vytváří prostor pro to, aby se snižovaly platy také třeba pro členy vlády. Tak proč to vláda dělá? Ona, teda budeme teda snižovat všem platy a tady prostě naopak vláda v sobě vytváří prostor, aby se zvyšoval. Já si myslím, že to je docela cynické.

moderátorka
--------------------
Ano. Já vám děkuji za reakci. Paní místopředsedkyně, podle vás je tedy takový krok právně jednoduše proveditelný, aby se rozdělily ty platy ústavních činitelů na ty pro politiky a pro soudce?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Já s tím problém nemám, ale možná s tím budou mít problém soudci, protože, protože dlouhodobě požadovali provázanost těchto platů. My zkrátka jsme si snížili platy přibližně o 20 tisíc, protože kromě toho snížení základny došlo i zdanění našich.

moderátorka
--------------------
Poslaneckých náhrad?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Poslaneckých náhrad. Já si myslím, že nikdo z poslanců neinicuje zvýšení, zvýšení té základny. Opravdu to byla reakce na nálezu Ústavního soudu, ale já nemám problém s tím, aby nám byly zachovány úrovně platů. A pokud Ústavní soud požaduje, aby to byla ta konstrukce... pro soudce byla jiná, tak bude jiná.

moderátorka
--------------------
To znamená, že vy nebudete podporovat ani jednu z těch uvedených variant pěti, od toho nejmírnějšího po to nejvyšší navýšení? A budete také hlasovat pro to rozdělení toho základu, anebo ne?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Tak já bych byla pro ten stávající stav. Ten, zdá se, že z hlediska Ústavního soudu je nepřijatelný, tak jedno z variant je opravdu pouze mírné navýšení, které by se vztahovalo i pro soudce, ale druhou variantou je opravdu to oddělení a myslím si, že to je přijatelná varianta, oddělit vlastně tu konstrukci platu pro soudce.

moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo? Otázka na vás, neuvažujete, že byste si po vzoru evropských politiků naopak v této situaci platy dokonce snížili? Ten návrh s tím samozřejmě nepočítá, jak víme, ale možná by se to dalo udělat třeba jiným způsobem, třeba tím, že byste se vzdali části poslaneckých náhrad? O tom jste neuvažovali?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
O tom se neuvažovalo. Podívejte se, poslanecký klub, ani tedy tento návrh neměl v době, kdy naposledy zasedal. Jako my, podle mě jsme učinili to, co já pokládám za správné, že se platy poslanců, tedy parlamentních se snížily, jako to bylo krok, který byl podobný, jako byl i v jiných parlamentech Evropy a to si myslím, že bylo v pořádku. To, co teďka tady vytváří vláda, tomu já nerozumím. Prostě pravděpodobně chce vytvořit nějaké nové téma, které by se chytilo, aby se přestalo mluvit o předražení letounů CASA, chování pana Kalouska a podobně. Jinak tomu vůbec nerozumím.

moderátorka
--------------------
Chápu ale správně z toho, co tady zaznělo, že tedy očekáváte, že by mohlo být pravděpodobné domluvit se ve sněmovně na tom oddělení výměry soudcovských platů a platů politiků?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Já jsem rozuměl tomu vyjádření pana předsedy Rychetského, že on říká, že tady je jediná věc, co říká Ústavní soud, že soudcům obecných soudů nelze platy snižovat. Dokonce Pavel Rychetský říká, že ani to netvrdí, že by se měly zvyšovat pouze, že se nesmí snižovat. A to, že je jediné, co se má dodržet. To je podle mě jiná instrukce, která je na základě té mohla vláda krásně rozhodnout, kdyby chtěla, a nechtěla si tady hrát tyhle hry.

moderátorka
--------------------
Tolik místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Já vám děkuji za rozhovor.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Také děkuji.

moderátorka
--------------------
A loučím se také s místopředsedkyní TOP 09 a Starostů Helenou Langšádlovou. Hezké ráno i vám.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Hezký den.

20.7.2012    ČRo Rádio Česko    str. 01    08:08 Rozhovor na aktuální téma