Mé aktivity

Seznam aktivit poslankyně Heleny Langšádlové

1. Zabývám se především těmito tématy:

 

- Náhradní rodinná péče

- Podpora pěstounské péče

- Flexibilní pracovní úvazky

- Dětské skupiny a lesní školky

- Baby boxy – podpora

- Sociální bydlení

- Migrační krize

- Azylová politika

- Zahraniční politika

- Evropské unie, NATO, OSN

- Proruská propaganda

- Občanské vzdělávání

- Podnikatelské prostředí – Jednotné kontrolní místo

- Ekonomická situace v ČR

- Čerpání EU dotací

- Jednotná měna euro

 

2. Podala jsem legislativní návrhy: 

 

- Návrh zákona o místních poplatcích

- Návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje

- Návrh zákona o rozpočtovém určení daní

- Návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů

- Návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

- Návrh zákona - zřízení jednoho inkasního místa

- Návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- Novela zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

- Novela ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti

- Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

- Novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

- Novela zákona o změně zákona v souvislosti s přijetím ústavního zák. o rozp. odpovědnosti

- Novela zákona o Registru smluv

- Novela ústavního zákona - Ústava ČR

- Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

- Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

- Novela zákona - občanský soudní řád

- Novela zákona - občanský soudní řád

- Novela zákona o regulaci reklamy

- Novela ústav. z. - Ústava ČR

- Novela zákona o působ. MPO ČR při řízení společností ovládan. státem

- Novela zákona o místních poplatcích

- Novela zákona - horní zákon

- Novela zákona - školský zákon

- Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

- Novela zákona o živnostenském podnikání

- Novela zákona o státních svátcích

 Pozměňovací návrhy: k zákonu o mediaci, zákonu o bankách a další

3. Semináře a odborné konference:

- Seminář: Agentura pro sociální začleňování, 19. května 2011

- Mezinárodní workshop: Čas na změnu aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života - 11. října 2011, Záštita

- Inkluzivní vzdělávání v ČR – výzvy a příležitosti, 6. října 2011

- Seminář: Právo na RODINNOU PÉČI II., 24. listopadu 2011

- Seminář: KOMUNITNÍ PRÁCE a PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI, Praha, Olomouc, Chrudim

- Seminář: Právo na RODINNOU PÉČI, 4. října 2011

- Seminář: Střídavá péče, 22. února 2011

- Seminář: Přístup migrantů k veřejnému zdravotnímu pojištění, 7. října 2012

- Mezinárodní konference: Život s dvojčaty, 20. – 21. října 2012

- Seminář: Služba církví v české společnosti, 29. února 2012

- Seminář: Češi a pěstounská péče 2012, 19. března 2012

- Kulatý stůl:  Nové formy individuální péče o malé děti, 21. března 2012

- Kulatý stůl: Jesle a jejich role v současné společnosti s ohledem ke změně zákona o zdravotních službách a jejich poskytování, 26. března 2012

- Seminář: Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou,  27. března 2012

- Seminář: Péče o ohrožené děti a jejich rodiny, 5. dubna 2012

- Mezinárodní konference: Role pěstounů v systému NRP, práva a povinnosti, sdílení zkušeností ze zahraničí? – listopad 2012

- Dva semináře ve spolupráce s MPSV – 13. a 20. listopadu 2012

- 2. mezinárodní konference na téma Život s dvojčaty, 16.11.2012

- Konference - Co přineslo 10 let členství v Evropské unii České republice a její ekonomice aneb poučme se pro nové programovací období – 24. 4. 2014, Poslanecká sněmovna PČR

- Konference - Děti na cestě – vliv forem náhradní péče na vývoj dětí a život dospělých  - 22. 5. 2014, Poslanecká sněmovna PČR

- Konference - Těžba zlata nejen na Mokrsku u Vltavy – 25. 2. 2015, Poslanecká sněmovna PČR

- Konzultace s Goncou Türkerli-Dehnert, mluvčí Netzwerk Integration CDU Berlin,  odbornicí CDU na téma integrace muslimů – 1. 5. 2015 – Poslanecká sněmovna PČR

- Odborná konference – Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin - 16. 6. 2015, Poslanecká sněmovna PČR

- Seminář – 100 let české demokracie – 4. 6. 2015, Poslanecká sněmovna PČR

- Seminář - Hovoříme s voliči o migraci a uprchlictví – 3. 11. 2015, Poslanecká sněmovna PČR

- Konference – Legislativa v památkové péči - 15. 2. 2016, Poslanecká sněmovna PČR

- Konference - Územní plánování a dotační výzvy – 22. 2. 2016, Poslanecká sněmovna PČR

- Dětská konference - 7. 4. 2016, Poslanecká sněmovna PČR

- Kulatý stůl - Uplatňování ženevské konvence v kontextu migrační krize – 25. 4. 2016, Poslanecká sněmovna PČR

- Potírání extremistických kampaní směřujících proti liberální demokracii – 26. 5. 2016, Ministerstvo vnitra ČR

- Konference - Dezinformační snahy Kremlu a jeho spojenců - 16. 6. 2016, Poslanecká sněmovna PČR

- Integrace uprchlíků na lokální úrovni – 17. 10. 2016, Poslanecká sněmovna PČR

- 2. Dětská konference – 27. 3. 2017, Poslanecká sněmovna PČR                                  

-Migrace a trh práce - 10. 5. 2017, Poslanecká sněmovna PČR

- Jaké máme mít kompetence my občané, abychom nepřišli o demokracii? - 11.5. 2017, Poslanecká sněmovna PČR